JAANUAR

Kellel on Poeg, sellel on elu; kellel ei ole Jumala Poega, sellel pole elu. ” 1 Jh 5,12

Loe lisaks

DETSEMBER

Tõeline valgus, mis valgustab iga inimest, oli maailma tulemas.“ Jh 1,9

Loe lisaks

NOVEMBER

Aga kes teie seast suudab muretsemisega oma elule ühe küünragi juurde lisada?“ Mt 6,27

Loe lisaks

Oktoober

Teenigu igaüks teisi selle andega, mille ta on saanud, nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad.“ 1Pt 4,10

Loe lisaks

September

[Ma] ei lakka tänamast teie eest, teid oma palvetes meenutades, et meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal, kirkuse Isa, teile annaks tarkuse ja ilmutuse Vaimu tema äratundmisel,…“         Efeslastele 1,16-17

Loe lisaks

Arhiiv