September

Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele.“ Mt 11,29

Hea lugeja!

Ikke enda peale võtmine tähendas rabi õpetuse järgimist. Jeesus kutsub inimesi asuma tema õpetuse omandamise teele. Veelgi enam,

Jeesus kutsub inimesi õppima temalt.

Jeesust iseloomustas suur usaldus Jumala vastu, ja Jumala tahte tundmaõppimine igal päeval. Ta usaldas Jumalat ja seisis vastu kurjusele. See põhimõte leiab hiljem väljendust mitmete Uue Testamendi autorite kirjades. „Alistuge siis Jumalale! Pange vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest,“ kirjutab näiteks Jaakobus (4,7).

Jeesuse südame alandlikkus Jumala ees võimaldas tal leida sisemise hingamise ja rahu vaatamata vaenule ja laimule, millega tema tegevust püüti takistada. Usaldus Jumala vastu andis jõu seista vastu kõigile kurjuse rünnakutele.

Kui õpime Jeesuselt usaldust Jumala vastu, leiame sisemise rahu ja tasakaalu.

Peeter Tamm,

pastor

Arhiiv:

August 2018
Juuli 2018
Juuni 2018
Mai 2018
Aprill 2018
Märts 2018
Jaanuar 2018
August 2017
Juuli 2017
Juuni 2017
Mai 2017
Aprill 2017
Märts 2017
Jaanuar 2017
August 2016
Juuni 2016
Mai 2016
Aprill 2016
Märts 2016
Jaanuar 2016
August 2015
Juuli 2015
Juuni 2015
Mai 2015
Aprill 2015
Märts 2015
Jaanuar 2015
August 2014
Juuli 2014
Juuni 2014
Mai 2014
Aprill 2014
Märts 2014