Aprill

Parandage siis meelt ja pöörduge, et teie patud kustutataks, nii et Issandalt tuleksid kosumisajad.” Ap 3,19.20a

Hea lugeja!

Oleme astunud kannatusaega. Kogu kristlik maailm tuletab meelde ja mõtleb Kristuse kannatusele ja surmale kõigi inimeste pattude eest.

Piiblist loeme, kuidas algkogudus jõuab oma esimesse suuremasse kriisi, ja seda seoses Jeesuse surma ja ülestõusmise tunnistamisega. Peetrus nimetab Jeesust Elu Juhiks, kelle juudi ülemad andsid surma, ent lisab, ‘aga Jumal on ta surnuist üles äratanud; selle tunnistajad oleme meie’.

Jeesuse Kristuse surma ja ülestõusmise tõttu on inimestel kõigist rahvaist, nii juutidel kui mitte-juutidel, põhjust meelt parandada ja pöörduda Jumala poole, ning saada oma patud andeks. Jumal on selle meie jaoks võimalikuks teinud. Kasutagem meile Jeesuse Kristuse kaudu kingitud võimalust saada lepitatud Jumalaga, ja seejärel iseenda ja kaasinimestega. Jumala käest saame meelevalla Tema Sõna ja Püha Vaimu abiga seista vastu kurjusele meis endis ja meid ümbritsevas ühiskonnas.

Peeter Tamm

pastor


Arhiiv:

Märts 2019
Jaanuar 2019
August 2018
Juuli 2018
Juuni 2018
Mai 2018
Aprill 2018
Märts 2018
Jaanuar 2018
August 2017
Juuli 2017
Juuni 2017
Mai 2017
Aprill 2017
Märts 2017
Jaanuar 2017
August 2016
Juuni 2016
Mai 2016
Aprill 2016
Märts 2016
Jaanuar 2016
August 2015
Juuli 2015
Juuni 2015
Mai 2015
Aprill 2015
Märts 2015
Jaanuar 2015
August 2014
Juuli 2014
Juuni 2014
Mai 2014
Aprill 2014
Märts 2014