Aprill

Teda ei ole siin, ta on üles äratatud,...” Mt 28,6

Hea lugeja!

Ülestõusmispühade tuumaks ei ole kirjuks värvitud munad muheda jänese korvis, millele võiks viidata eestipärane sõna „munadepühad“. Ülestõusmispühade tuumaks ei ole ka paastuaja lõpetamine mehise seapraega, nagu seda peegeldab rahvasuus levinud nimetus „liha- võttepühad“. Ülestõusmispühade tuumaks ei ole ka veidi pikem nädalavahetus, mida kasutada kevadtöödeks või pereringis puhkamiseks. Kevade tulek rõõmustab kõiki – päike käib jälle kõrgemalt, päevad muutuvad pikemaks ja soojemaks. Kuigi üles-tõusmispühi nimetatakse rahvasuus ka kevadpühadeks, ei ole seegi nende rõõmsate pühade peamine tähendus.

Ülestõusmispühadel on märksa sügavam sõnum, mis annab edasi inimajaloo suurimat sündmust: Jeesus Kristus on surnuist üles tõusnud! Ülestõusmisega võitis Jeesus surma ja saatana võimu, neile ei jäänud enam viimast sõna. Kurjuse selgroog murti ja lunaraha meie pattude eest tasuti. Ülestõusmispühade sündmustega avas Jeesus meile tee taevase Isa juurde. Tänu Jeesuse ristisurmale ning ülestõusmisele võime astuda vahetult ja julgelt Jumala ette – ilma preestrite ja pühakute vahendava abita ning vagade tegude koormata.

Ja me ei pea enam üha uuesti tooma lepitusohvrit: Jeesuse kannatuste, surma ja ülestõusmisega on toodud ainukordne ja lõplik ohver, millest piisab meie kõikide pattude andestamiseks. „Aga kus need on andeks antud, seal ei ole enam vaja mingit ohvrit pattude eest.“ (Hb 10,18). Oma elu meie eest ohverdanud ja surnuist ülestõusnud ning taevasse läinud Jeesus Kristus on nüüd Pühakirja järgi Jumala paremal käel, kust ta tuleb kord kohut mõistma elavate ja surnute üle. Kuid meie ei pea seda tundi kartma, sest ülestõusmispühad on Jeesuse võidu pühad, mil me võime maailmale rõõmsalt kuulutada, et Jeesus Kristus elab ja on meie isiklik Päästja ja Lunastaja!

Andres Saumets, juhatuse aseesimees


Arhiiv:

Märts 2018
Jaanuar 2018
August 2017
Juuli 2017
Juuni 2017
Mai 2017
Aprill 2017
Märts 2017
Jaanuar 2017
August 2016
Juuni 2016
Mai 2016
Aprill 2016
Märts 2016
Jaanuar 2016
August 2015
Juuli 2015
Juuni 2015
Mai 2015
Aprill 2015
Märts 2015
Jaanuar 2015
August 2014
Juuli 2014
Juuni 2014
Mai 2014
Aprill 2014
Märts 2014