Veebruar

Meie oleme nüüd Kristuse käskjalad, otsekui Jumal ise julgustaks meie kaudu. Me palume Kristuse asemel: Andke endid lepitada Jumalaga!” 2Kr 5,20

Hea lugeja!

Veebruarikuus tuletame meelde, et meil on põhjust tänada Jumalat meie kodumaa sünni, vabaduse ja iseseisvuse eest. Oleme tänulikud Jumalale nende inimeste eest, kelle tegutsemise ja pühendumise kaudu me vabaks saime.

See on suur eesõigus elada kristlasena riigis, kus on kehtestatud sõna-, mõtte- ja südametunnistuse vabadus ning seadusega on tagatud usuvabadus. Paljudel inimestel ja paljudel rahvastel selline eesõigus puudub. Meie kutsumus on kuulutada evangeeliumi Jeesusest Kristusest kõigile inimestele ja elada nähtavaks Jumala armastus inimeste vastu koguduse ehk Kristuse Ihu kaudu.

Paulus kirjutab, et Jumal kõnetab inimesi meie kaudu. Me anname edasi sõnumi, mis on Kristuse sõnum kõigile inimestele, kes meie maal elavad: „Andke endid lepitada Jumalaga!“ Jeesuse Kristuse surma ja ülestõusmise tõttu on inimesel võimalus saada lepitatud Jumalaga. Lepitus Jumalaga viib leppimiseni iseendas ja kaasinimestega. Seega on tegu kõige tähtsama sõnumiga, mida inimene maises elus kuulda võib. Otsus see sõnum oma südames vastu võtta ja lasta end lepitada elava Jumalaga on inimese elu kõige olulisem otsus.

Kui me ise oleme vastu võtnud lepituse elava Jumalaga, on loomulik, et me tahame sõnumit Jumala armastusest anda edasi sõna ja teoga, terve oma eluga. Jumal aidaku meid selles!

Peeter Tamm

pastor


Arhiiv:

Jaanuar 2019
August 2018
Juuli 2018
Juuni 2018
Mai 2018
Aprill 2018
Märts 2018
Jaanuar 2018
August 2017
Juuli 2017
Juuni 2017
Mai 2017
Aprill 2017
Märts 2017
Jaanuar 2017
August 2016
Juuni 2016
Mai 2016
Aprill 2016
Märts 2016
Jaanuar 2016
August 2015
Juuli 2015
Juuni 2015
Mai 2015
Aprill 2015
Märts 2015
Jaanuar 2015
August 2014
Juuli 2014
Juuni 2014
Mai 2014
Aprill 2014
Märts 2014