Veebruar

Sinu riik on kõigi ajastute riik ja Sinu valitsus kestab rahvapõlvest rahvapõlve.” Ps 145,13

Hea lugeja!

Ühe ajalehe juhtkirjas, mida lugesin veebiväljaandes, nimetati kõrgema taseme strateegiliseks kommunikatsiooniks Eesti Vabariigi väljakuulutamist 24.02. 1918. Sellega võib kahtlemata nõustuda. Kõik, mille poole üks rahvas oli püüelnud ja mida oluliseks pidanud, sai siis otsustavalt sõnastatud ja avalikult välja kuulutatud. Eesmärgiks oli uue reaalsuse sünd, uus riik. Oma riigi eest tuli peatselt ka seista, ja paljud inimesed panustasid viimseni, andes oma elu oma rahva iseseisvuse ja vabaduse eest.

Selles valguses on tähendusrikkad Vana Testamendi ettekuulutused, mille kohaselt on heaks sõnumiks kuulutus Jumala valitsusest, Jumala riigist. Sama tunnistab Jeesus Kristus, öeldes: „Jumala riik on lähedal. Parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse!” (Mk 1,15). Jeesus kuulutas ja kehastas Jumala valitsusvõimu reaalsust ja toimimist inimeste keskel.

Usu ja meeleparanduse kaudu on igal inimesel juba nüüd võimalik saada osa Jumala valitsusvõimust pattude, kurjuse, haiguste ja surma üle. Nii saab inimene osa Jumala riigi uuest reaalsusest, mis maailmas toimib alates Jeesuse Kristuse ristisurmast ja ülestõusmisest. Siingi tuleb valmis olla omalt poolt panustama ja end pühendama Jeesuse Kristuse järgimisele. Mitmel pool maailmas tähendab Kristuse järgimine ja Jumala valitsuse tunnistamine inimestele tagakiusamist, kannatusi ja isegi surma.

Jumala riigi sõnumi kuulutamine ja selle reaalsuse kehastamine on nüüd Jeesuse järgijate ülesanne. Täname Jumalat oma kodumaa sünni ja vabaduse eest ja elagem Jumala riigi vääriliselt, Jumalat austades ja inimesi armastades!

Peeter Tamm

pastor


Arhiiv:

Jaanuar 2018
August 2017
Juuli 2017
Juuni 2017
Mai 2017
Aprill 2017
Märts 2017
Jaanuar 2017
August 2016
Juuni 2016
Mai 2016
Aprill 2016
Märts 2016
Jaanuar 2016
August 2015
Juuli 2015
Juuni 2015
Mai 2015
Aprill 2015
Märts 2015
Jaanuar 2015
August 2014
Juuli 2014
Juuni 2014
Mai 2014
Aprill 2014
Märts 2014