August

„Aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küllaga lootust Püha Vaimu väes!“ Rm 15,13

Hea lugeja!

Uus Testament tunnistab, et inimene vajab osadust elava Jumalaga. Inimene on sellisena loodud. Ilma Jumalata oleme ühtlasi ilma püsiva lootuseta. Paljud inimesed, nende seas ka kristlased, on kogenud lootusetuid olukordi. Ent Pühakiri tuletab meile meelde, et Jumal on lootuse Jumal. Temal on anda lootust ka siis, kui meil endil ja ka teistel meie kõrval, enam lootust pole.

Kirja autor, Paulus, tundis lootusetust. Ta püüdis innukalt täita Jumala käske, kuid sai aru, et tema loomus sõdib nendele vastu. Nii mõistis ta, et Jumala käsust oli tal küll hea meel, aga neid täita ta ei suutnud. Lahendus tuli, kui ta kohtus Kristusega. Ta koges vabanemist patu ja surma mõju alt, ja sai täidetud Jumala Vaimuga, kes tõi osaduse elava Jumalaga. Nüüd võis ta paluda Jumala kui oma taevase Isa poole, kes on ta vastu võtnud oma lapseks. Tema sees elav Jumala Vaim tunnistas, et ta on saanud Jumala lapseks.

Meie eesõigus on pöörduda usus lootuse Jumala poole, kellel on Püha Vaimu kaudu anda meile külluslikult lootust.

Peeter Tamm,

pastor


Arhiiv:

Juuli 2019
Juuni 2019
Mai 2019
Aprill 2019
Märts 2019
Jaanuar 2019
August 2018
Juuli 2018
Juuni 2018
Mai 2018
Aprill 2018
Märts 2018
Jaanuar 2018
August 2017
Juuli 2017
Juuni 2017
Mai 2017
Aprill 2017
Märts 2017
Jaanuar 2017
August 2016
Juuni 2016
Mai 2016
Aprill 2016
Märts 2016
Jaanuar 2016
August 2015
Juuli 2015
Juuni 2015
Mai 2015
Aprill 2015
Märts 2015
Jaanuar 2015
August 2014
Juuli 2014
Juuni 2014
Mai 2014
Aprill 2014
Märts 2014