„Lõikust on palju”

Armsad õed ja vennad!

Toon esile mõned suvised sündmused. 18. juunil tähistame koguduse 93. aastapäeva. Teenistus toimub meie oma palvelas, jutlustab pastor Tõnis Roosimaa ja Eesti heliloojate vaimulikku muusikat esitavad Ott Indermitte (bariton) ja Paul Daniel (kitarr). Palvetame, et Jumala Vaim kutsuks inimesi usule.

08. juulil osaleme kogudusega Elva linna kohvikutepäeval. Meie kohviku nimi on „Kirikukohv”. Sarnaselt eelmise korraga, kujundame oma hoovi kohvikuks. Meie soov ja palve on, et külastajad tutvuksid kogudusega ja soovime olla avatud evangeeliumi kuulutamiseks.

Soovin, et suvi võiks olla Jumala tahte otsimise ja palve aeg, sest Jeesus ütles: „Paluge siis lõikuse Issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele.” Ilmselt oled Sina üks nendest, kes jagab sel suvel kellelegi häid sõnumeid Jeesusest. On hea, kui kutsud kellegi koguduse aastapäevale ja miks mitte ka kohvikutepäevale. Küll Jumal avab võimalusi! Need sündmused, mida Jumal meie eludes korraldab, on kõige olulisemad. Olgu ka eesolevad jaani- ja heinakuu nendest täidetud.

Olge väga õnnistatud!
Pastor Margus Kask

Armsad õed ja vennad!
Käes on jürikuu. See on tähenduselt väga kristlik. Nimelt, „Jüri” tuleneb kreeka keele nimest „Georg” (georgos), mis tähendab „maaharija”. Jumal andiski ju inimesele maa harimiseks (1Ms 1:28-29). Aprillikuus on meie kandis maa juba harimise ooteasendis. Vaadakem aga siiski ka ülekantud tähenduses, et ega meil ei ole mõnd söötis põldu, mis ootab harimist. Jaakobus toob aga põllumehe näitel esile Issanda tulemise ootamise (Jk 5:7-8). Nagu on põllumehel kannatlikkust vilja ootamisel, nii peab ka jumalarahval olema kannatlikkust Issanda tulemise ootamisel... (loe edasi)
Margus Kask
pastor

Uudised

Info ja koosviibimised

> Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00
> Pühapäevakool igal pühapäeval jumalateenistuse ajal (va. kuu esimene pühapäev)
> Alfa kursus igal teisipäeval kell 18.30
> Kodugrupp kolmapäeviti 16.30. (info: 53333844)
> Meeste hommikupalvus neljapäeviti kell 7
> Segakoori proov neljapäeviti kell 18.30
> Annikoru osakonna koosolek korra kuus.