„Lõikust on palju”

Armsad õed ja vennad!

Toon esile mõned suvised sündmused. 18. juunil tähistame koguduse 93. aastapäeva. Teenistus toimub meie oma palvelas, jutlustab pastor Tõnis Roosimaa ja Eesti heliloojate vaimulikku muusikat esitavad Ott Indermitte (bariton) ja Paul Daniel (kitarr). Palvetame, et Jumala Vaim kutsuks inimesi usule.

08. juulil osaleme kogudusega Elva linna kohvikutepäeval. Meie kohviku nimi on „Kirikukohv”. Sarnaselt eelmise korraga, kujundame oma hoovi kohvikuks. Meie soov ja palve on, et külastajad tutvuksid kogudusega ja soovime olla avatud evangeeliumi kuulutamiseks.

Soovin, et suvi võiks olla Jumala tahte otsimise ja palve aeg, sest Jeesus ütles: „Paluge siis lõikuse Issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele.” Ilmselt oled Sina üks nendest, kes jagab sel suvel kellelegi häid sõnumeid Jeesusest. On hea, kui kutsud kellegi koguduse aastapäevale ja miks mitte ka kohvikutepäevale. Küll Jumal avab võimalusi! Need sündmused, mida Jumal meie eludes korraldab, on kõige olulisemad. Olgu ka eesolevad jaani- ja heinakuu nendest täidetud.

Olge väga õnnistatud!
Pastor Margus Kask

Armsad õed ja vennad!
Oktoobrikuus tuletame taas meelde suure reformaatori Martin Lutheri sõnu – vaid arm, vaid usk, vaid pühakiri. Meid kutsutakse üles lihtsale vagadusele. Apostel Paulus kirjutab kirjas korintlastele, et „praeguse aja jumal” on paljude mõtted „sõgestanud” (2Kr 4:4). Septembrikuu alguses tähistati 35 aasta möödumist Tallinna lauluväljakul toimunud „Eestimaa laulust”. See oli rahvusliku ärkamisaja üks võimsamaid väljendusi, koos oli kuni kolmsada tuhat inimest. (loe edasi)
Margus Kask
pastor

Uudised

Info ja koosviibimised

> Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00
> Kodugrupp kolmapäeviti 16.30. (info: 53333844)
> Meeste hommikupalvus neljapäeviti kell 7
> Segakoori proov neljapäeviti kell 18.30
> Annikoru osakonna koosolek korra kuus.