2022

Jeesus tuleb!

Armsad õed ja vennad, Käes on Kristuse tulemise ootamise aeg. Tänu Jumalale, et võime üksteist julgustada ja kinnitada sellise lootusega. Apostel Paulus kirjutab korintlastele: „Ennäe, nüüd on päästepäev!” (2Kr 6:2). Ega see pole muu, kui Kristus, meie Päästja, kes ulatab meile päästva käe. Detsember on rõõmus kuu. Ilm muutub lumega valgemaks. Meie ümber on tavapärasest …

Jeesus tuleb! Read More »

Kõnni koos Jeesusega

Armsad õed ja vennad, Aasta lõpp läheneb kiiresti ka sel korral. Novembrikuus juba 1.advent,Jeesuse Kristuse tulemise ootamine. Seda teed kõnnime koos Jeesusega. Ta on tõotanud: „Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.” (Mt 28:20) Kas pole julgustav tõotus? See tõotus kehtib nii aasta alguses kui lõpus. Samuti elu alguses ja lõpus ning …

Kõnni koos Jeesusega Read More »

Sügise ilu Jumala armus

Armsad õed ja vennad, Ilu pidi olema vaataja silmades. Selle tunnistajad oleme ju kõik. Jumala armuga on selliselt, et PühaVaim avab inimese silmad, et ta korraga näeb Jumalat. Apostel Johannes ütleb, et „Tõe Vaim juhib teid kogu tõesse” (Jh 16:13). Püha Vaim toobki seega tunnetuse „ilust” inimese sisse. Jumal on täiuslik ilu. Sellest on ta …

Sügise ilu Jumala armus Read More »

Septembrikuu õnnistused

Armsad õed ja vennad, Septembrikuus kõik on uus. Nii väidab tuntud luulerida. Jeremija kirjutab Nutulauludes aga midagi hoopis paremat: „Seda võtan ma südamesse, sellepärast loodan ma veel: see on Issanda suur heldus, et me pole otsa saanud, sest tema halastused pole lõppenud: need on igal hommikul uued -sinu ustavus on suur!” (Nl 3:21-23). Jumala heldus …

Septembrikuu õnnistused Read More »

Püha Vaim ja meie, vol III

Armsad õed ja vennad, Jumal on meid õnnistanud väga ilusa ja sooja suvega. Puhkajatele see meeldib, kuid ilmseltpaljudele teeb palavus ka liiga. Andku Jumal meile tarkust, kuidas kuumaga hakkama saada javalvaku ta meid kannatuste sees, kui neid peaks olema.Augusti esimesel nädalal olimeie koguduse reisilistel (keda oli kokku ligi 50, sh umbespooled koguduseliikmed)ootamatult ilus reis Tallinnasse. …

Püha Vaim ja meie, vol III Read More »

Püha Vaim ja meie, vol II

Armsad õed ja vennad, juuni on möödas. Läbi said kirikuteöö ja aastapäev.Suure rõõmuga võime tõdeda, et Jumala Vaimuabil osalesid nii kirikuteööl kui aastapäeval mitmed inimesed, kes olid esmakordselt kogudusekeskel. Palugem üheskoos, et Jumala Vaimu viljad võiksid neis kõigis rohkeks kasvada.Avaldan südamest suure tänu kõigile koguduselauljatele ja pillimängijatelepingutuse eestjumalariigi teenimisel! Nagu vend Hillar Linde aastapäeval sõnas, …

Püha Vaim ja meie, vol II Read More »

Püha Vaim ja meie

Armsad õed ja vennad, Kätte on jõudnud nelipüha. See on värskuse, jõu ja rõõmu püha. Ilmselt oleme liiga sageli jätnud just selle püha kahe silma vahele. Õieti, mitte püha, vaid Püha Vaimu. Me oleme Püha Vaimuga pitseeritud (2Kr 1:22, Ef 1:13, 4:30). Pitser ümbriku või suletud ukse peal näitab õigusjõudu. Ümbrik on ehtne. Uks on …

Püha Vaim ja meie Read More »

Lõhnad ja õied

Armsad õed ja vennad, Jumal on meid kandnud maikuusse. Ega kevad taeva ja suvi tulemata jää. Loodus pakatab. Pühakiri ütleb juba üsna alguses: „Niikaua kui püsib maa, ei lõpe külv ega lõikus, külm ega kuum, suvi ega talv, päev ega öö.” (1Ms 8:22) Õnnistagu Jumal meid sel kuul usu, lootuse ja armastusega. Koguduse üldkoosolekul aprillikuus …

Lõhnad ja õied Read More »

Kristuse kannatused ja ülestõusmine

Armsad õed ja vennad, Aprillikuus tuletame meelde Kristuse kannatusi ja Tema võitu surma üle. Jeesus ütleb oma õpilastele viimase õhtusöömaaja alguses: „Ma olen südamest igatsenud seda paasat süüa teiega enne oma kannatamist.” (Lk 22:15) Ülestõusnuna ütleb Jeesus kahele rändurile Emmause teel, et „Messias pidi seda kannatama ja oma kirkusesse minema.” (Lk 24:26) Kannatused on alati …

Kristuse kannatused ja ülestõusmine Read More »

Kannatusaeg

Armsad õed ja vennad, 2. märtsil algas kannatusaeg. Mitte lihtsalt kirikukalendri järgi, vaid päriselt. Kannatusi on meil kogu aeg. Sel kuul tähistame kahte kurba püha – 9. märtsil Eesti linnade, eriti Tallinna ja Narva elurajoonide ja ajalooväärtuste pommitamist 78 aastat tagasi Nõukogude Liidu armee poolt; 25. märtsil 1949. aasta suurküüditamist. Loodame ja palvetame, et selliseid …

Kannatusaeg Read More »

Armsad õed ja vennad!
Ristija Johannes oli teemeister (Mt 3:3). Tema sõnum oli otsekohene ja ilustamata. Ristija juurde tuldi Jeruusalemmast, kogu Juudamalt ja Jordani ümbrusest (Mt 3:5). Ta oli Jumala saadik ja Jeesuse töö jaoks pinnase ettevalmistaja. Jumal andis Ristijale meelevallaga sõnumi. Kuulajaid oli palju ja sõnum läks südamesse. Palugem, et Jumal ka tänaste kuulutajate kaudu viiks oma sõnumi kuulajate südametesse. ... (loe edasi)
Margus Kask
pastor

Uudised

Info ja koosviibimised

> Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00
> Pühapäevakool igal pühapäeval jumalateenistuse ajal (va. kuu esimene pühapäev)
> Kodugrupp kolmapäeviti 16.30. (info: 53333844)
> Meeste hommikupalvus neljapäeviti kell 7
> Segakoori proov neljapäeviti kell 18.30
> Annikoru osakonna koosolek korra kuus.