Jeesus on meie Päästja

Armsad õed ja vennad,

Märtsikuu on keeruline. Eesti Vabariigi valitsus kehtestas 26.02.21 uued üleriiklikud piirangud seoses Covid-19 viiruse levikuga. See puudutab ka kogudusi. Alates 3. märtsist kuni 28. märtsini ei toimu koguduses avalikke jumalateenistusi. Pühapäevased jumalateenistused toimuvad veebiülekandena. Täpsemat infot teenistuste kohta leiab käesolevast kuukirjast. Kui me võtaks nii otsusekindlalt ja üldriiklikult midagi ette ka patuviirusega, siis paraneks kindlasti kogu maailmgi. Jeesus on maailma Päästja!
 Juhin tähelepanu, et märtsikuus ootab meid ees ka mitmeid meeldivaid asju. Näiteks: päevad lähevad pikemaks, päike paistab soojemalt, algab kevad (20.03), läheme üle suveajale (28.03). Aga märts on paastukuu, st millestki endas loobumise kuu, et anda loovutatud ala Jumalale. Millest loobud Sina, et paremini Jumalat teenida? Kuna avalikke jumalateenistusi ei saa pidada, siis viib see meid küsimuseni, et mis on tõeline jumalateenistus? Rm 12:1 – „Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks; see olgu teie mõistlik jumalateenistus.” Jaakobuse sõnul on laitmatu jumalateenistus see, kui käiakse vaatamas vaeslapsi ja lesknaisi nende viletsuses (Jk 1:27). Kui on piirangud jumalateenistuste pidamisele, siis ärgem laskem piirata omavahelist osadust. Helistage, võtke ühendust, küsige käekäigu kohta, soovige Jumala õnnistusi – see on endiselt võimalik. Osaduse pidamiseks olen igal teisipäeval ja kolmapäeval kell 11.00-18.00 ja reedeti 11.00-15.00 koguduse kantseleis. Kel vajadus ja soov, kasutage võimalust sel ajal kantseleisse tulemiseks, et võtta paastuajal aega isiklikuks palveks. Sellest soovist palun mulle ette helistada numbril 5561 3311.
 Märtsi lõpus seisab ees palmipuudepüha ning meid juhitakse kannatusnädalasse. Soovin, et me kogeksime ka sellel loobumise ja paastukuul elavat osadust Jeesuse, meie Päästjaga!

Margus Kask
pastor

Kätte on jõudnud nelipüha. See on värskuse, jõu ja rõõmu püha. Ilmselt oleme liiga sageli jätnud just selle püha kahe silma vahele. Õieti, mitte püha, vaid Püha Vaimu. Me oleme Püha Vaimuga pitseeritud (2Kr 1:22, Ef 1:13, 4:30). Pitser ümbriku või suletud ukse peal näitab õigusjõudu. Ümbrik on ehtne. Uks on pitseeritud võimude poolt. Püha Vaimu pitser meie peal näitab, et me oleme tõesti Jumala omad. Kuid sellega asi ei piirdu. (loe edasi)
Margus Kask
pastor

Uudised

Info ja koosviibimised

> Meeste hommikupalvus teisipäeviti kell 7.00 
(hommikupudru ja -kohviga)
> Piiblitund teisipäeviti kell 18.30
> Kodugrupp kolmapäeviti 16.30. (info: 53333844)
> Kooriproov neljapäeviti 18.30
> Jumalateenistused pühapäeviti kell 11
> Annikoru osakonna koosolekud kord kuus (info: 5220435)