Jeesus on meie Päästja

Armsad õed ja vennad,

Märtsikuu on keeruline. Eesti Vabariigi valitsus kehtestas 26.02.21 uued üleriiklikud piirangud seoses Covid-19 viiruse levikuga. See puudutab ka kogudusi. Alates 3. märtsist kuni 28. märtsini ei toimu koguduses avalikke jumalateenistusi. Pühapäevased jumalateenistused toimuvad veebiülekandena. Täpsemat infot teenistuste kohta leiab käesolevast kuukirjast. Kui me võtaks nii otsusekindlalt ja üldriiklikult midagi ette ka patuviirusega, siis paraneks kindlasti kogu maailmgi. Jeesus on maailma Päästja!
 Juhin tähelepanu, et märtsikuus ootab meid ees ka mitmeid meeldivaid asju. Näiteks: päevad lähevad pikemaks, päike paistab soojemalt, algab kevad (20.03), läheme üle suveajale (28.03). Aga märts on paastukuu, st millestki endas loobumise kuu, et anda loovutatud ala Jumalale. Millest loobud Sina, et paremini Jumalat teenida? Kuna avalikke jumalateenistusi ei saa pidada, siis viib see meid küsimuseni, et mis on tõeline jumalateenistus? Rm 12:1 – „Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks; see olgu teie mõistlik jumalateenistus.” Jaakobuse sõnul on laitmatu jumalateenistus see, kui käiakse vaatamas vaeslapsi ja lesknaisi nende viletsuses (Jk 1:27). Kui on piirangud jumalateenistuste pidamisele, siis ärgem laskem piirata omavahelist osadust. Helistage, võtke ühendust, küsige käekäigu kohta, soovige Jumala õnnistusi – see on endiselt võimalik. Osaduse pidamiseks olen igal teisipäeval ja kolmapäeval kell 11.00-18.00 ja reedeti 11.00-15.00 koguduse kantseleis. Kel vajadus ja soov, kasutage võimalust sel ajal kantseleisse tulemiseks, et võtta paastuajal aega isiklikuks palveks. Sellest soovist palun mulle ette helistada numbril 5561 3311.
 Märtsi lõpus seisab ees palmipuudepüha ning meid juhitakse kannatusnädalasse. Soovin, et me kogeksime ka sellel loobumise ja paastukuul elavat osadust Jeesuse, meie Päästjaga!

Margus Kask
pastor

Armsad õed ja vennad, Käes on Kristuse tulemise ootamise aeg. Tänu Jumalale, et võime üksteist julgustada ja kinnitada sellise lootusega. Apostel Paulus kirjutab korintlastele: „Ennäe, nüüd on päästepäev!” (2Kr 6:2). Ega see pole muu, kui Kristus, meie Päästja, kes ulatab meile päästva käe. Detsember on rõõmus kuu. Ilm muutub lumega valgemaks. Meie ümber on tavapärasest rohkem ilu ja muusikat. Meie koguduses leiab detsembrikuus aset kaks armast kontserti. (loe edasi)
Margus Kask
pastor

Uudised

Info ja koosviibimised

> Kodugrupp kolmapäeviti 16.30. (info: 53333844)
> Meeste palvehommik neljapäeviti kell 7.00 (hommikupudru ja -kohviga)
> Kooriproov neljapäeviti 18.30
> Jumalateenistused pühapäeviti kell 11
> Annikoru osakonna koosolekud kord kuus (info: 5220435)