Tema on see…

Armsad õed ja vennad,


Käes on lõikuskuu. Ilmselt on kuu üheks tähtsamaks sündmuseks 20. augusti taasiseseisvumispäev. Tähistame ju Eesti iseseisvuse väljakuulutamise 30. aastapäeva. Tuletagem meelde, et iseseisvumisprotsessi taustaks oli kristlaste aktiivne eestpalve kodumaa pärast. Tänu Jumalale, et Ta kuulis palveid ja kinkis meile oma riigi ja valitsuse! Kindlasti meenub meile igaühele, kus olime ja mida tegime sel ajal, kui Toompeal võeti vastu otsus, et Eesti on iseseisev vabariik. Täna on siiski ajaloolisest tegutsemisest olulisem see, mida teeme igapäevaselt. Arvestagem, et ka sellel on ajalooline jälg.
Jumal kinkis meile imelise Emmaste-Nurste koguduse külastuse juuli ja augusti vahetusel! Tänu Jumalale osaduse, hoidmise ja õnnistuste eest! Samuti suur tänu järgmistele inimestele, kes aitasid korraldamises kaasa: Elmo ja Sigrid Lipping, Kalle ja Laevi Perandi, Peeter ja Kaja Liik, Margo Meri, Eve ja Andres Saumets, autojuhid – Elmo, Kalle, Enn, Andres, Kadri ja Meelis, Viljar, Margo, Peeter, Andrus, Margus. Suur tänu reisil osalejatele! Eriline tänu kuulub Emmaste-Nurste koguduse inimestele eesotsas Taavi ja Helje Ugamiga ning Ülo Kikasega! Samuti suur tänu Hillar Lindele, kes viis läbi jumalateenistuse Elvas sellises olukorras, kus ei olnud isegi mitte klaverimängijat. Kuid Jeesus oli kohal! Tänu ka Lauri Merile abi eest jumalateenistusel!
Augustis on meid „tervitanud” koroona-viiruse aktiivsem levikufaas. Palvetagem, et viiruse levik lakkaks! Soovime oma koguduse hoida jumalateenistustele avatud, andku Jumal meile kõigile selleks tarkust ja juhtimist ülevalt. Täname Jumalat, et valitsus peaminister Kaja Kallase juhtimisel muutis oma istungil 05.08.21 kogudustele esitatavad nõuded jumalateenistuste pidamisel paindlikumaks nõnda, et ei ole tarvis kontrollida osalejate tõendeid COVID vaktsineerimise, läbipõdemise ja negatiivse testi kohta. Algatus selleks tuli Eesti Kirikute Nõukogult, kuhu ka meie koguduste liit kuulub. Palvetagem siiski tõsiselt meie maa ja rahva pärast!
Ees seisab ikkagi uus aktiivne tööperiood alates septembrist. Palvetagem üheskoos evangeeliumi levimise pärast nii Eestis kui üle maailma. Samuti, et Jumal annaks tarkust ja juhtimist evangeeliumi kuulutamiseks ning koguduse ülesehitamiseks. „Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks, kuni meie kõik jõuame usu ja Jumala Poja tundmise ühtsusesse ” (Ef 4:11-13). Ole õnnistatud!

Margus Kask
Pastor

Elva Baptistikogudus

Käes on 2022. Issanda Aasta (Anno Domini). Jumal on meid kõiki siitsaadik kandnud. Iga aasta ongi Issanda aasta, Temale kuuluv aasta. Ja meie elame Issandale kuuluvas aastas. Psalmist ütleb: „Sinu käes on kõik mu ajad.” (Ps 31:16) Ei rohkem ega vähem. Kõik mu ajad.
Rahvapärimus ütleb lauldes midagi sootuks teistsugust: „Iga mees on oma saatuse sepp ja oma õnne rajaja.” (loe edasi)
Margus Kask
pastor

Uudised

Uudised

> Koguduste ruumides kogunemine lubatud 50% täituvusega. 
> Ülistus- ja palveteenistus teisipäeviti kell 18.30 
> Kodugrupp kolmapäeviti 16.30. (info: 53333844)
> Meeste palvehommik neljapäeviti kell 7.00 (hommikupudru ja -kohviga)
> Kooriproov neljapäeviti 18.30