Tema on see…

Armsad õed ja vennad,


Käes on lõikuskuu. Ilmselt on kuu üheks tähtsamaks sündmuseks 20. augusti taasiseseisvumispäev. Tähistame ju Eesti iseseisvuse väljakuulutamise 30. aastapäeva. Tuletagem meelde, et iseseisvumisprotsessi taustaks oli kristlaste aktiivne eestpalve kodumaa pärast. Tänu Jumalale, et Ta kuulis palveid ja kinkis meile oma riigi ja valitsuse! Kindlasti meenub meile igaühele, kus olime ja mida tegime sel ajal, kui Toompeal võeti vastu otsus, et Eesti on iseseisev vabariik. Täna on siiski ajaloolisest tegutsemisest olulisem see, mida teeme igapäevaselt. Arvestagem, et ka sellel on ajalooline jälg.
Jumal kinkis meile imelise Emmaste-Nurste koguduse külastuse juuli ja augusti vahetusel! Tänu Jumalale osaduse, hoidmise ja õnnistuste eest! Samuti suur tänu järgmistele inimestele, kes aitasid korraldamises kaasa: Elmo ja Sigrid Lipping, Kalle ja Laevi Perandi, Peeter ja Kaja Liik, Margo Meri, Eve ja Andres Saumets, autojuhid – Elmo, Kalle, Enn, Andres, Kadri ja Meelis, Viljar, Margo, Peeter, Andrus, Margus. Suur tänu reisil osalejatele! Eriline tänu kuulub Emmaste-Nurste koguduse inimestele eesotsas Taavi ja Helje Ugamiga ning Ülo Kikasega! Samuti suur tänu Hillar Lindele, kes viis läbi jumalateenistuse Elvas sellises olukorras, kus ei olnud isegi mitte klaverimängijat. Kuid Jeesus oli kohal! Tänu ka Lauri Merile abi eest jumalateenistusel!
Augustis on meid „tervitanud” koroona-viiruse aktiivsem levikufaas. Palvetagem, et viiruse levik lakkaks! Soovime oma koguduse hoida jumalateenistustele avatud, andku Jumal meile kõigile selleks tarkust ja juhtimist ülevalt. Täname Jumalat, et valitsus peaminister Kaja Kallase juhtimisel muutis oma istungil 05.08.21 kogudustele esitatavad nõuded jumalateenistuste pidamisel paindlikumaks nõnda, et ei ole tarvis kontrollida osalejate tõendeid COVID vaktsineerimise, läbipõdemise ja negatiivse testi kohta. Algatus selleks tuli Eesti Kirikute Nõukogult, kuhu ka meie koguduste liit kuulub. Palvetagem siiski tõsiselt meie maa ja rahva pärast!
Ees seisab ikkagi uus aktiivne tööperiood alates septembrist. Palvetagem üheskoos evangeeliumi levimise pärast nii Eestis kui üle maailma. Samuti, et Jumal annaks tarkust ja juhtimist evangeeliumi kuulutamiseks ning koguduse ülesehitamiseks. „Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks, kuni meie kõik jõuame usu ja Jumala Poja tundmise ühtsusesse ” (Ef 4:11-13). Ole õnnistatud!

Margus Kask
Pastor

Kätte on jõudnud nelipüha. See on värskuse, jõu ja rõõmu püha. Ilmselt oleme liiga sageli jätnud just selle püha kahe silma vahele. Õieti, mitte püha, vaid Püha Vaimu. Me oleme Püha Vaimuga pitseeritud (2Kr 1:22, Ef 1:13, 4:30). Pitser ümbriku või suletud ukse peal näitab õigusjõudu. Ümbrik on ehtne. Uks on pitseeritud võimude poolt. Püha Vaimu pitser meie peal näitab, et me oleme tõesti Jumala omad. Kuid sellega asi ei piirdu. (loe edasi)
Margus Kask
pastor

Uudised

Info ja koosviibimised

> Meeste hommikupalvus teisipäeviti kell 7.00 
(hommikupudru ja -kohviga)
> Piiblitund teisipäeviti kell 18.30
> Kodugrupp kolmapäeviti 16.30. (info: 53333844)
> Kooriproov neljapäeviti 18.30
> Jumalateenistused pühapäeviti kell 11
> Annikoru osakonna koosolekud kord kuus (info: 5220435)