Tema on see…

Armsad õed ja vennad,


Käes on lõikuskuu. Ilmselt on kuu üheks tähtsamaks sündmuseks 20. augusti taasiseseisvumispäev. Tähistame ju Eesti iseseisvuse väljakuulutamise 30. aastapäeva. Tuletagem meelde, et iseseisvumisprotsessi taustaks oli kristlaste aktiivne eestpalve kodumaa pärast. Tänu Jumalale, et Ta kuulis palveid ja kinkis meile oma riigi ja valitsuse! Kindlasti meenub meile igaühele, kus olime ja mida tegime sel ajal, kui Toompeal võeti vastu otsus, et Eesti on iseseisev vabariik. Täna on siiski ajaloolisest tegutsemisest olulisem see, mida teeme igapäevaselt. Arvestagem, et ka sellel on ajalooline jälg.
Jumal kinkis meile imelise Emmaste-Nurste koguduse külastuse juuli ja augusti vahetusel! Tänu Jumalale osaduse, hoidmise ja õnnistuste eest! Samuti suur tänu järgmistele inimestele, kes aitasid korraldamises kaasa: Elmo ja Sigrid Lipping, Kalle ja Laevi Perandi, Peeter ja Kaja Liik, Margo Meri, Eve ja Andres Saumets, autojuhid – Elmo, Kalle, Enn, Andres, Kadri ja Meelis, Viljar, Margo, Peeter, Andrus, Margus. Suur tänu reisil osalejatele! Eriline tänu kuulub Emmaste-Nurste koguduse inimestele eesotsas Taavi ja Helje Ugamiga ning Ülo Kikasega! Samuti suur tänu Hillar Lindele, kes viis läbi jumalateenistuse Elvas sellises olukorras, kus ei olnud isegi mitte klaverimängijat. Kuid Jeesus oli kohal! Tänu ka Lauri Merile abi eest jumalateenistusel!
Augustis on meid „tervitanud” koroona-viiruse aktiivsem levikufaas. Palvetagem, et viiruse levik lakkaks! Soovime oma koguduse hoida jumalateenistustele avatud, andku Jumal meile kõigile selleks tarkust ja juhtimist ülevalt. Täname Jumalat, et valitsus peaminister Kaja Kallase juhtimisel muutis oma istungil 05.08.21 kogudustele esitatavad nõuded jumalateenistuste pidamisel paindlikumaks nõnda, et ei ole tarvis kontrollida osalejate tõendeid COVID vaktsineerimise, läbipõdemise ja negatiivse testi kohta. Algatus selleks tuli Eesti Kirikute Nõukogult, kuhu ka meie koguduste liit kuulub. Palvetagem siiski tõsiselt meie maa ja rahva pärast!
Ees seisab ikkagi uus aktiivne tööperiood alates septembrist. Palvetagem üheskoos evangeeliumi levimise pärast nii Eestis kui üle maailma. Samuti, et Jumal annaks tarkust ja juhtimist evangeeliumi kuulutamiseks ning koguduse ülesehitamiseks. „Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks, kuni meie kõik jõuame usu ja Jumala Poja tundmise ühtsusesse ” (Ef 4:11-13). Ole õnnistatud!

Margus Kask
Pastor

Armsad õed ja vennad!
Käes on jürikuu. See on tähenduselt väga kristlik. Nimelt, „Jüri” tuleneb kreeka keele nimest „Georg” (georgos), mis tähendab „maaharija”. Jumal andiski ju inimesele maa harimiseks (1Ms 1:28-29). Aprillikuus on meie kandis maa juba harimise ooteasendis. Vaadakem aga siiski ka ülekantud tähenduses, et ega meil ei ole mõnd söötis põldu, mis ootab harimist. Jaakobus toob aga põllumehe näitel esile Issanda tulemise ootamise (Jk 5:7-8). Nagu on põllumehel kannatlikkust vilja ootamisel, nii peab ka jumalarahval olema kannatlikkust Issanda tulemise ootamisel... (loe edasi)
Margus Kask
pastor

Uudised

Info ja koosviibimised

> Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00
> Pühapäevakool igal pühapäeval jumalateenistuse ajal (va. kuu esimene pühapäev)
> Alfa kursus igal teisipäeval kell 18.30
> Kodugrupp kolmapäeviti 16.30. (info: 53333844)
> Meeste hommikupalvus neljapäeviti kell 7
> Segakoori proov neljapäeviti kell 18.30
> Annikoru osakonna koosolek korra kuus.