Jeesus Kristus on üles tõusnud!

Armsad õed ja vennad,

Kätte on jõudnud paastukuu märts. Kuigi paastuaeg algas juba mõni nädal tagasi, võiks nüüdki mõelda millest ja kuidas paastuda. Jeesus õpetas oma jüngreid paastuma. Ta ütles, et „kui sa oled paastumas, siis võia oma pead ja pese oma nägu” (Mt 6:17). Sellega õpetas ta, et paastumine peab olema nähtav Jumalale, mitte inimestele. Samas me siiski mõnikord soovime, et teised näeksid meie häid tegusid ja kavatsusi. Et ometi keegi tunnustaks ja kiidaks. Jeesus aga õpetab, et meie tasu tuleb Isalt, „kes näeb varjatutki” (Mt 6:18). Jah, tõesti, inimene näeb, mis on silma ees, kuid Jumal näeb mis on südames (1Sm 16:7). Niiviisi on väga hea anda ennast Jumala hinnata. Tema on õiglane, halastaja ja armuline. Tulevad suur reede ja ülestõusmispühad räägivad Jumala armust ja halastusest. Kuid ka Jumala ülestõstvast väest. Soovin, et just see vägi täidaks meie kõik päevad ja ööd!

Etteruttavalt ka mõned poolaasta sündmused. Aprillis leiab meil aset kolm erilisemat: koguduse aastakoosolek 07.04, Jules Riding`u kontsert 19.04 kell 18.00 ja naiste palvepäev 27.04. Suvel tahaksime korraldada koguduse laagri Tuule talus, kus pakutakse meile kuupäevadeks 02-04 august. Kui hind on lõplikult selge, saaksime otsustada, kas see meile sobib. Kuid laagrid on alati osadust toetavad ja vaimulikult ülesehitavad.

16. juunil tähistame kogudusemaja 40. aastapäeva. Palun tuletage meelde ja kirjutage üles oma mälestusi ehitamise aja kohta. Ja kui leiate mõningaid pilte – andke ka nendest mulle teada.

Seniks aga õnnistatud paastukuud, kannatusaega ja ülestõusmispühi!

Margus Kask
pastor

Armsad õed ja vennad!
Käes on jürikuu. See on tähenduselt väga kristlik. Nimelt, „Jüri” tuleneb kreeka keele nimest „Georg” (georgos), mis tähendab „maaharija”. Jumal andiski ju inimesele maa harimiseks (1Ms 1:28-29). Aprillikuus on meie kandis maa juba harimise ooteasendis. Vaadakem aga siiski ka ülekantud tähenduses, et ega meil ei ole mõnd söötis põldu, mis ootab harimist. Jaakobus toob aga põllumehe näitel esile Issanda tulemise ootamise (Jk 5:7-8). Nagu on põllumehel kannatlikkust vilja ootamisel, nii peab ka jumalarahval olema kannatlikkust Issanda tulemise ootamisel... (loe edasi)
Margus Kask
pastor

Uudised

Info ja koosviibimised

> Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00
> Pühapäevakool igal pühapäeval jumalateenistuse ajal (va. kuu esimene pühapäev)
> Alfa kursus igal teisipäeval kell 18.30
> Kodugrupp kolmapäeviti 16.30. (info: 53333844)
> Meeste hommikupalvus neljapäeviti kell 7
> Segakoori proov neljapäeviti kell 18.30
> Annikoru osakonna koosolek korra kuus.