Septembrikuu õnnistused

Armsad õed ja vennad,

Septembrikuus kõik on uus. Nii väidab tuntud luulerida. Jeremija kirjutab Nutulauludes aga midagi hoopis paremat: „Seda võtan ma südamesse, sellepärast loodan ma veel: see on Issanda suur heldus, et me pole otsa saanud, sest tema halastused pole lõppenud: need on igal hommikul uued -sinu ustavus on suur!” (Nl 3:21-23).

Jumala heldus ja halastus ei ole uus ainult septembrikuus, vaid igal hommikul. Just selline kogemus on kogudusel läbi aegade. Kui me kohtume üksteisega, siis jagame oma kogemusi Jumala armust ja heldusest. See julgustab ja aitab meil kõigil näha Jumala õnnistusi. Soovin, et saabunud esimesel sügiskuul näeksime ja kogeksime Jumala õnnistusi. Olgem ka ise omakaaslastele õnnistuseks

Rohkeid õnnistusi septembrikuusse soovides
Pastor Margus Kask

Armsad õed ja vennad!
Ristija Johannes oli teemeister (Mt 3:3). Tema sõnum oli otsekohene ja ilustamata. Ristija juurde tuldi Jeruusalemmast, kogu Juudamalt ja Jordani ümbrusest (Mt 3:5). Ta oli Jumala saadik ja Jeesuse töö jaoks pinnase ettevalmistaja. Jumal andis Ristijale meelevallaga sõnumi. Kuulajaid oli palju ja sõnum läks südamesse. Palugem, et Jumal ka tänaste kuulutajate kaudu viiks oma sõnumi kuulajate südametesse. ... (loe edasi)
Margus Kask
pastor

Uudised

Info ja koosviibimised

> Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00
> Pühapäevakool igal pühapäeval jumalateenistuse ajal (va. kuu esimene pühapäev)
> Kodugrupp kolmapäeviti 16.30. (info: 53333844)
> Meeste hommikupalvus neljapäeviti kell 7
> Segakoori proov neljapäeviti kell 18.30
> Annikoru osakonna koosolek korra kuus.