Jumala tarkused

Armsad õed ja vennad!

Suvekuud on selleks korraks möödas ja ootame juba järgmisi. Augustis oli meil mitu ilusat sündmust – Saaremaa reis, Alunda esinduse külaskäik ja ansambli „Eluallikas” kontsert. Täname Jumalat kordaminekute ja toimunud uute kohtumiste eest!

Septembris on Jumala abiga plaanis kaks erilisemat sündmust. Nimelt, 13.09 (kolmapäev) leiab kell 11.00 aset kohtumistund, kus külaliseks on pastor Peeter Tamm. Kaetud on kohvilaud ning võimalus on uurida, kuidas vend Peetril, ta perel ning Tallinna Laagri kogudusel läheb.

Kuu lõpus alustame abielu-alfa kursusega. Selle nimeks on „Suhtekursus”. Kursuse eesmärgiks on toetada paaride abielusuhet. Täpsem info on kuukirjas ja küsida saab Heli-Riin Merilt.

Septembrit nimetatakse ka tarkusekuuks. Iiob sõnab: „Jumalal on tarkus ja vägi, temal on nõu ja mõistus.” (Ii 12:13) Apostel Paulus ütleb, et Kristuses peituvad „kõik tarkuse ja tunnetuse aarded.” (Kl 2:3) Jaakobus julgustab, et kui kellelgi on tarkust puudu, „siis ta palugu Jumalalt, kes kõigile annab heldelt.” (Jk 1:5) Jumalalt saadud tarkus viib meid edasi. Palugem siis ka tarkusekuul Jumalalt abi ja juhtimist! Ärme unustame ka eestpalveid nii üksteise kui ka meie koguduse noorte ja eakate, tervete ja haigete eest.
Kõiges olgu tänu Jumalale!

Olge väga õnnistatud!
Pastor Margus Kask

Armsad õed ja vennad!
Oktoobrikuus tuletame taas meelde suure reformaatori Martin Lutheri sõnu – vaid arm, vaid usk, vaid pühakiri. Meid kutsutakse üles lihtsale vagadusele. Apostel Paulus kirjutab kirjas korintlastele, et „praeguse aja jumal” on paljude mõtted „sõgestanud” (2Kr 4:4). Septembrikuu alguses tähistati 35 aasta möödumist Tallinna lauluväljakul toimunud „Eestimaa laulust”. See oli rahvusliku ärkamisaja üks võimsamaid väljendusi, koos oli kuni kolmsada tuhat inimest. (loe edasi)
Margus Kask
pastor

Uudised

Info ja koosviibimised

> Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00
> Kodugrupp kolmapäeviti 16.30. (info: 53333844)
> Meeste hommikupalvus neljapäeviti kell 7
> Segakoori proov neljapäeviti kell 18.30
> Annikoru osakonna koosolek korra kuus.