„Usupuhastuskuu“

Armsad õed ja vennad!

Oktoobrikuus tuletame taas meelde suure reformaatori Martin Lutheri sõnu – vaid arm, vaid usk, vaid pühakiri. Meid kutsutakse üles lihtsale vagadusele. Apostel Paulus kirjutab kirjas korintlastele, et „praeguse aja jumal” on paljude mõtted „sõgestanud” (2Kr 4:4). Septembrikuu alguses tähistati 35 aasta möödumist Tallinna lauluväljakul toimunud „Eestimaa laulust”. See oli rahvusliku ärkamisaja üks võimsamaid väljendusi, koos oli kuni kolmsada tuhat inimest. Tookord seal lauldi (pinginaabrite) Alo Mattiiseni ja Jüri Leesmenti viit isamaalist laulu. Selles tsüklis kõlas ka fraas „sõgedate sõitlemisi”. Sõge inimene on nägemisvõimetu, segane, arutu. Paulus ütleb, et „praeguse aja jumal” teeb inimesed sellisteks. Olukord on üsna hull, kui nad ka lisaks veel sõitlevad teisi.

Kristlik usk on justkui selge allikas arutus maailmas. Usk, mis viib Kristuse suunas. Tema rääkis meile armulisest Jumalast. Sellel teel ei ole sõgedust, sest evangeeliumi valgus on selle puhastanud. Sellel teel on ka meile määratud saama vaimselt puhtaks. Usuliselt puhtaks. Seega on tänagi veel ülimalt oluline lasta Jumala armul meie usku puhastada. Oleme üksteisele usuteel toeks.

Toeks olemise üheks võimaluseks on osaleda suhtekursusel (suhte-alfa), mis alates septembri viimasest teisipäevast leiab aset kaks korda kuus. Palume, et Jumal õnnistaks kursust kõigi osalejate heaks.

Oktoobrikuus on tulemas mõned erilisemad sündmused. Nimelt, esimesel pühapäeval toimub meie koguduses Rutt Poolakese ülistusplaadi esitlus. Kuuleme rohkelt ülistusmuusikat ja ülistame ka ise. 15. oktoobril külastab meid Leisi pastor Janek Järveots. Tema tegi meile Saaremaal imelise ekskursiooni. On rõõm teda tervitada meie keskel. Kuu viimasel pühapäeval jutlustab meil Eesti EKB Koguduste Liidu president pastor Erki Tamm. Kuuleme lähemalt ka sellest, kuidas Liidul läheb astudes 140. juubeliaastasse 2024. aastal.

Soovin, et ühine osadus kasvataks meid ka oktoobrikuus Jeesus Kristuse armus.

Olge väga õnnistatud!
Pastor Margus Kask

Armsad õed ja vennad!
Ristija Johannes oli teemeister (Mt 3:3). Tema sõnum oli otsekohene ja ilustamata. Ristija juurde tuldi Jeruusalemmast, kogu Juudamalt ja Jordani ümbrusest (Mt 3:5). Ta oli Jumala saadik ja Jeesuse töö jaoks pinnase ettevalmistaja. Jumal andis Ristijale meelevallaga sõnumi. Kuulajaid oli palju ja sõnum läks südamesse. Palugem, et Jumal ka tänaste kuulutajate kaudu viiks oma sõnumi kuulajate südametesse. ... (loe edasi)
Margus Kask
pastor

Uudised

Info ja koosviibimised

> Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00
> Pühapäevakool igal pühapäeval jumalateenistuse ajal (va. kuu esimene pühapäev)
> Kodugrupp kolmapäeviti 16.30. (info: 53333844)
> Meeste hommikupalvus neljapäeviti kell 7
> Segakoori proov neljapäeviti kell 18.30
> Annikoru osakonna koosolek korra kuus.