Keskendume Jumalale oma elus

Armsad õed ja vennad,

Meie koguduste Liidu kalendris keskenduvad maikuu nädalad Jumalale: taevane abi, Jumala sõna alus, naised Jumala ees, Püha Vaimu uuendus ja kolmainu Jumal. Piiblikirjakohad kajastavad neid teemasid. Terviklikult vaadates kutsub kalender meid keskenduma Jumalale oma elus. Ometi ei tahaks, et kutsuja oleks „kalender”. Pigem peaks kutsuja olema kolmainu Jumal ise. Apostel Paulus ütleb 1Kr 3:16 „Eks te tea, et te olete Jumala tempel ja teie sees elab Jumala Vaim?” See on tõepoolest võrratu pilt meist! Meis elab Jumala Vaim ja me teenime Jumalat ööd ja päevad. Ka Iisraelis ehitati tempel Jumala pidevaks teenimiseks. See asetab meile kõrge kutsumuse ja nõudmised. Soovin, et Jumala armust võiksime kõik tunnetada igapäevaselt, et meis elab Jumala Vaim. Ka apostel Paulus soovis korintlastele lõpuks: „Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja Püha Vaimu osadus olgu teie kõikidega!” (2Kr 13:13) Olgu selline ka meie lugu.

Rohkeid õnnistusi soovides!

Margus Kask
pastor

Armsad õed ja vennad!
Ristija Johannes oli teemeister (Mt 3:3). Tema sõnum oli otsekohene ja ilustamata. Ristija juurde tuldi Jeruusalemmast, kogu Juudamalt ja Jordani ümbrusest (Mt 3:5). Ta oli Jumala saadik ja Jeesuse töö jaoks pinnase ettevalmistaja. Jumal andis Ristijale meelevallaga sõnumi. Kuulajaid oli palju ja sõnum läks südamesse. Palugem, et Jumal ka tänaste kuulutajate kaudu viiks oma sõnumi kuulajate südametesse. ... (loe edasi)
Margus Kask
pastor

Uudised

Info ja koosviibimised

> Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00
> Pühapäevakool igal pühapäeval jumalateenistuse ajal (va. kuu esimene pühapäev)
> Kodugrupp kolmapäeviti 16.30. (info: 53333844)
> Meeste hommikupalvus neljapäeviti kell 7
> Segakoori proov neljapäeviti kell 18.30
> Annikoru osakonna koosolek korra kuus.