„Sest te olete armu läbi päästetud”(Ef 2:8a)

Armsad õed ja vennad,

Aprill toob meie kalendrisse taas Jeesuse surma ja ülestõusmise tähistamise. Paljud soovivad nende pühade puhul: „Häid pühi!” Tundub, et see ei ole antud juhul väga kohane, sest mida head võib suures reedes olla? Või midahead on pühitseda kannatuses? Samas ütleb kiri heebrealastele 12:8, et „Kannatused on teile kasvatuseks.” Algkeeles on antud kirjakohas „kannatuste” tähendus pigem distsiplineerimine ja kasvatamine. Ja seda me vajame tõesti. Jumal on parim kasvataja. Ta oskab meid juhtida armastusega, isegi distsiplineerimise juures. Selliste kannatuste eest võime olla tõesti tänulikud ja neid rõõmsalt pühitseda.

Lisaks, ülestõusmispüha tuletab meelde, et me oleme „armu läbi päästetud”. Jeesus suri meie asemel meie pattudepärast. Aga surma meelevald murti ülestõusmise kaudu, sest Jeesus oli patuta. Nii kustutati meie üleastumised. Lihtsalt Jumala armust. Tänu olgu Jumalale meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi! Me oleme selle armu läbi päästetud! Halleluuja!

See on tõeline rõõmusõnum, mida jagada kõigile. Julgustan seda tegema ja küsima oma tuttavatelt: „Kas sa tead, miks Jeesus suri?”

Õnnistatud aprilli!
Pastor Margus Kask

Armsad õed ja vennad! Mai on sel aastal nelipühikuu. Me tähistame koguduse väelist algust. Apostel Pauluse tungiv soovitus efeslastele oli: „Saage täis Vaimu!” (Ef 5:18c) Apostel peab silmas, et me oleksime igal tulevasel hetkel läbi imbunud Vaimust. See ei ole võimatu ülesanne, kuna me juba olemegi Püha Vaimuga pitseeritud (Ef 1:13). Ilmselt peame ka õppima, kuidas olla pidevalt täidetud Püha Vaimuga. Üks lihtne võimalus on, et me palvetame igal hommikul: „Issand, aita mind ka täna elada Vaimuga täidetud elu!” Jumal kuuleb seda palvet! (loe edasi)
Margus Kask
pastor

Uudised

Info ja koosviibimised

> Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00
> Pühapäevakool igal pühapäeval (va. kuu esimene) jumalateenistuse ajal
> Meeste hommikupalvus teisipäeviti kell 7.00 
(hommikupudru ja -kohviga)
> Piiblitund teisipäeviti kell 18.30
> Kodugrupp kolmapäeviti 16.30. (info: 53333844)
> Kooriproov neljapäeviti 18.30
> Jumalateenistused pühapäeviti kell 11
> Annikoru osakonna koosolekud kord kuus (info: 5220435)