„Sest te olete armu läbi päästetud”(Ef 2:8a)

Armsad õed ja vennad,

Aprill toob meie kalendrisse taas Jeesuse surma ja ülestõusmise tähistamise. Paljud soovivad nende pühade puhul: „Häid pühi!” Tundub, et see ei ole antud juhul väga kohane, sest mida head võib suures reedes olla? Või midahead on pühitseda kannatuses? Samas ütleb kiri heebrealastele 12:8, et „Kannatused on teile kasvatuseks.” Algkeeles on antud kirjakohas „kannatuste” tähendus pigem distsiplineerimine ja kasvatamine. Ja seda me vajame tõesti. Jumal on parim kasvataja. Ta oskab meid juhtida armastusega, isegi distsiplineerimise juures. Selliste kannatuste eest võime olla tõesti tänulikud ja neid rõõmsalt pühitseda.

Lisaks, ülestõusmispüha tuletab meelde, et me oleme „armu läbi päästetud”. Jeesus suri meie asemel meie pattudepärast. Aga surma meelevald murti ülestõusmise kaudu, sest Jeesus oli patuta. Nii kustutati meie üleastumised. Lihtsalt Jumala armust. Tänu olgu Jumalale meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi! Me oleme selle armu läbi päästetud! Halleluuja!

See on tõeline rõõmusõnum, mida jagada kõigile. Julgustan seda tegema ja küsima oma tuttavatelt: „Kas sa tead, miks Jeesus suri?”

Õnnistatud aprilli!
Pastor Margus Kask

Armsad õed ja vennad!
Käes on jürikuu. See on tähenduselt väga kristlik. Nimelt, „Jüri” tuleneb kreeka keele nimest „Georg” (georgos), mis tähendab „maaharija”. Jumal andiski ju inimesele maa harimiseks (1Ms 1:28-29). Aprillikuus on meie kandis maa juba harimise ooteasendis. Vaadakem aga siiski ka ülekantud tähenduses, et ega meil ei ole mõnd söötis põldu, mis ootab harimist. Jaakobus toob aga põllumehe näitel esile Issanda tulemise ootamise (Jk 5:7-8). Nagu on põllumehel kannatlikkust vilja ootamisel, nii peab ka jumalarahval olema kannatlikkust Issanda tulemise ootamisel... (loe edasi)
Margus Kask
pastor

Uudised

Info ja koosviibimised

> Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00
> Pühapäevakool igal pühapäeval jumalateenistuse ajal (va. kuu esimene pühapäev)
> Alfa kursus igal teisipäeval kell 18.30
> Kodugrupp kolmapäeviti 16.30. (info: 53333844)
> Meeste hommikupalvus neljapäeviti kell 7
> Segakoori proov neljapäeviti kell 18.30
> Annikoru osakonna koosolek korra kuus.