2023

Jõulukuu

Armsad õed ja vennad, Oleme jõudnud taas ühe aasta võrra lähemale Kristuse tulemisele. Kes oleks seda arvanud! 2023. aasta saabki kohe läbi. Detsember on jõulukuu. See toob mälestustes esile kuuse, küünlad, palju armsaid inimesi, südamlikud jõululaulud, rahvarohke kiriku ja veel palju muudki. Selle võiks kokku võtta ühe lihtsa sõnaga – armastus. „Sest nõnda on Jumal …

Jõulukuu Read More »

Kirikuaasta lõpp

Armsad õed ja vennad!  November annab märku, et kirikuaasta lõpeb. Seejärel on advent, jõulud ja uus aasta. Pidades silmas aastaaja seisundit, on eelolev kuu sobiv aeg vaimseteks otsinguteks. See tähendab – Jumala tahte otsimist ja küsimist, Jumala Sõna üle mõtlemist ja meeleparandust. Mida pimedam aeg, seda kirkamad peame ise olema Jumala Vaimus.  Novembrikuu juhatame sisse …

Kirikuaasta lõpp Read More »

„Usupuhastuskuu“

Armsad õed ja vennad! Oktoobrikuus tuletame taas meelde suure reformaatori Martin Lutheri sõnu – vaid arm, vaid usk, vaid pühakiri. Meid kutsutakse üles lihtsale vagadusele. Apostel Paulus kirjutab kirjas korintlastele, et „praeguse aja jumal” on paljude mõtted „sõgestanud” (2Kr 4:4). Septembrikuu alguses tähistati 35 aasta möödumist Tallinna lauluväljakul toimunud „Eestimaa laulust”. See oli rahvusliku ärkamisaja …

„Usupuhastuskuu“ Read More »

Jumala tarkused

Armsad õed ja vennad! Suvekuud on selleks korraks möödas ja ootame juba järgmisi. Augustis oli meil mitu ilusat sündmust – Saaremaa reis, Alunda esinduse külaskäik ja ansambli „Eluallikas” kontsert. Täname Jumalat kordaminekute ja toimunud uute kohtumiste eest! Septembris on Jumala abiga plaanis kaks erilisemat sündmust. Nimelt, 13.09 (kolmapäev) leiab kell 11.00 aset kohtumistund, kus külaliseks …

Jumala tarkused Read More »

Lõikuskuu

Armsad õed ja vennad! Südames on suur tänu Jumalale juuni- ja juulikuu sündmuste eest koguduses! Tema toob esile inimesi nende andidega, kes teenivad kaasa jumalariigi ülesehitamisel. Olgu selleks anniks kasvõi püsiv palve. Koguduse reis Saaremaale läks korda. Jumal kinkis ilusa ilma ning mitmeid erinevaid mõtlemapanevaid pilte, sõnu ja kogemusi. Suur tänu kõigile reisijatele! Teenisime kaasa …

Lõikuskuu Read More »

„Lõikust on palju”

Armsad õed ja vennad! Toon esile mõned suvised sündmused. 18. juunil tähistame koguduse 93. aastapäeva. Teenistus toimub meie oma palvelas, jutlustab pastor Tõnis Roosimaa ja Eesti heliloojate vaimulikku muusikat esitavad Ott Indermitte (bariton) ja Paul Daniel (kitarr). Palvetame, et Jumala Vaim kutsuks inimesi usule. 08. juulil osaleme kogudusega Elva linna kohvikutepäeval. Meie kohviku nimi on …

„Lõikust on palju” Read More »

„Saage täis Vaimu”

Armsad õed ja vennad! Mai on sel aastal nelipühikuu. Me tähistame koguduse väelist algust. Apostel Pauluse tungiv soovitus efeslastele oli: „Saage täis Vaimu!” (Ef 5:18c) Apostel peab silmas, et me oleksime igal tulevasel hetkel läbi imbunud Vaimust. See ei ole võimatu ülesanne, kuna me juba olemegi Püha Vaimuga pitseeritud (Ef 1:13). Ilmselt peame ka õppima, …

„Saage täis Vaimu” Read More »

„Sest te olete armu läbi päästetud”(Ef 2:8a)

Armsad õed ja vennad, Aprill toob meie kalendrisse taas Jeesuse surma ja ülestõusmise tähistamise. Paljud soovivad nende pühade puhul: „Häid pühi!” Tundub, et see ei ole antud juhul väga kohane, sest mida head võib suures reedes olla? Või midahead on pühitseda kannatuses? Samas ütleb kiri heebrealastele 12:8, et „Kannatused on teile kasvatuseks.” Algkeeles on antud …

„Sest te olete armu läbi päästetud”(Ef 2:8a) Read More »

Vabaduseks on Kristus meid vabastanud (Gl 5,1)

Armsad õed ja vennad, veebruar on tähtis kuu. Me tähistame Eesti Vabariigi 105. aastapäeva. Oleme Jumala ees tänulikud ja alandlikud nende õnnistuste eest vabas Eestis. Nii enne II maailmasõda kui peale nõukogude võimu lõppu. Jumal on kandnud meid rahvana läbi ka vahepealsete aastakümnete vintsutustest. Nõukogude võimu periood ei olnud võimeline piirama Jumala Vaimu tööd kogudustes. …

Vabaduseks on Kristus meid vabastanud (Gl 5,1) Read More »

Armsad õed ja vennad!
Ristija Johannes oli teemeister (Mt 3:3). Tema sõnum oli otsekohene ja ilustamata. Ristija juurde tuldi Jeruusalemmast, kogu Juudamalt ja Jordani ümbrusest (Mt 3:5). Ta oli Jumala saadik ja Jeesuse töö jaoks pinnase ettevalmistaja. Jumal andis Ristijale meelevallaga sõnumi. Kuulajaid oli palju ja sõnum läks südamesse. Palugem, et Jumal ka tänaste kuulutajate kaudu viiks oma sõnumi kuulajate südametesse. ... (loe edasi)
Margus Kask
pastor

Uudised

Info ja koosviibimised

> Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00
> Pühapäevakool igal pühapäeval jumalateenistuse ajal (va. kuu esimene pühapäev)
> Kodugrupp kolmapäeviti 16.30. (info: 53333844)
> Meeste hommikupalvus neljapäeviti kell 7
> Segakoori proov neljapäeviti kell 18.30
> Annikoru osakonna koosolek korra kuus.