Kuukiri

Tänu- ja kiituspühad

2021
Armsad õed ja vennad, Sügis on käes. See tähendab, et tähistame tänu ja kiitusega lõikustänupüha. Jumal on heldelt meile palju...
Loe edasi

Kõik on uus septembrikuus

2021
Armsad õed ja vennad,Üks vana luuletus ütleb, et kõik on uus septembrikuus. See tõde kehtis koolilastele. Kuid ka Jumala lapsed...
Loe edasi

Tema on see…

2021
Armsad õed ja vennad, Käes on lõikuskuu. Ilmselt on kuu üheks tähtsamaks sündmuseks 20. augusti taasiseseisvumispäev. Tähistame ju Eesti iseseisvuse...
Loe edasi

Tänu Jumalale

2021
Armsad õed ja vennad, Heinakuu on südasuve kuu. Usun, loodan ja palvetan, et Jumal varjab oma armuga ka sel kuul...
Loe edasi

Uksed on avatud

2021
Armsad õed ja vennad,„Avatud uksed” on väga laetud väljend. See tähendab, et midagi suletut on nüüd lahti, ees on uued võimalused....
Loe edasi

Jeesus avab ja ükski ei sulge

2021
Armsad õed ja vennad, Käes on aprill. Mõned peavad seda naljakuuks, teised jürikuuks. Kuu nimetus on tulnud ladina keelest, kus Aprilis tähendab...
Loe edasi

Jeesus on meie Päästja

2021
Armsad õed ja vennad, Märtsikuu on keeruline. Eesti Vabariigi valitsus kehtestas 26.02.21 uued üleriiklikud piirangud seoses Covid-19 viiruse levikuga. See...
Loe edasi

Jeesus on maailma valgus

2021
Armsad õed ja vennad! Aeg ruttab, käes on 2021. aasta küünlakuu. Piiblis ei kõnelda meile küünaldest. Kuigi piiblitõlked on kõndinud...
Loe edasi

Jumal paljundab elu

2021
Armsad õed ja vennad, prohvet Jesaja ütleb: „Tee avaraks oma telgipaik ja su elamute vaipu venitatagu! Ära ole kokkuhoidlik! Pikenda oma...
Loe edasi

Jumala Sõna valgustab

2020
Armsad õed ja vennad,ongi käes 2020. aasta lõpp. See aasta on olnud väga muutlik ja täis ootamatusi. Ometi on Jumal...
Loe edasi

Jumala sõna puhastab

2020
Armsad õed ja vennad, Novembrikuu on kirikuaasta viimane. Üsna pime aeg, vahel ka lisaks porine. Ilm teeb sageli ka olemise...
Loe edasi

„Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks.”

2020
Hea lugeja! Kord jüngritega vesteldes ütles Jeesus, et Tema ehitab oma koguduse. Keda Ta selleks kasutab? Uus Testament kinnitab, et...
Loe edasi

„Aga Jeesus ei pidanud surema üksnes selle rahva eest, vaid et koguda ka hajali elavaid Jumala lapsi ühtekokku.” Jh 11, 52

2020
Hea lugeja! Evangelist kirjutab nii peale ülempreestri tõdemust, et rahva juhtidele on parem, et üks inimene sureb rahva eest, kui...
Loe edasi

„Ja Issanda sõna levis üle maakonna.” Ap 13,49

2020
Hea lugeja! Eelmisel pühapäeval tähistasime ristikoguduse sündi Nelipühapäeval. Me näeme, et sõnum Jeesusest Kristusest, kelle Jumal on saatnud inimeste Päästjaks,...
Loe edasi

„Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam Isa taevast annab Püha Vaimu neile, kes teda paluvad!” Lk 11,13

2020
Hea lugeja! Jeesus õpetab ja julgustab oma järgijaid palvetama. Ta ütleb, et igaüks, kes otsib ja palub Jumala puudutust, juhtimist...
Loe edasi

„Aja mu tüliasja ja lunasta mind, elusta mind oma ütlust mööda! ” Ps 119, 154

2020
Hea lugeja! Me oleme olukorras, milles keegi pole veel varem viibinud. Inimesed meie ümber haigestuvad, kannatavad, kaotavad võitluses haigusega oma...
Loe edasi

„Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. ” Rm 5, 8

2020
Hea lugeja! Kannatusaeg ehk paastuaeg võib meie elule sügavat mõju avaldada. Eelkõige siis, kui me süvenenult mõtleme Kristuse kannatusele meie...
Loe edasi

„[Kristus] on tulnud ja kuulutanud rõõmusõnumit rahust teile, …, sest tema läbi on meil … ühesainsas Vaimus ligipääs Isa juurde.” Ef 2,17-18

2020
Hea lugeja! Pühakiri tunnistab, et Jumal soovib osadust inimesega. Ent inimeses valitsev patune loomus toob esile isekuse, halvad motiivid, kurjad...
Loe edasi

„Kellel on Poeg, sellel on elu; kellel ei ole Jumala Poega, sellel pole elu. ” 1 Jh 5,12

2020
Hea lugeja! Uus aasta on meie ees paljude võimalustega. Seejuures elame me ju samm-sammult ja päevast päeva, olles olevikus. Ent...
Loe edasi

Elva Baptistikogudus

Sügis on käes. See tähendab, et tähistame tänu ja kiitusega lõikustänupüha. Jumal on heldelt meile palju kinkinud. Eeskätt oleme tänulikud toidu eest! See tuleb ikka põllumehelt. Õnnistame meie põllumehi ja eriti neid, kes on meie usukaaslaste hulgast! Lõikustänupühal tuletame meelde, et meie elu otse füüsiliselt sõltub Jumala armust, mis avaldub meile igal päeval toidu kaudu. Tänu Jumalale selle eest! Õnnistame oma palvetes ka neid piirkondi maailmas, kus on näljahäda, samuti neid kodusid, kus on toidust puudus. (loe edasi)
Margus Kask
pastor

Uudised

Uudised

> Alates 24 mai koguduste ruumides kogunemine lubatud 50% täituvusega. 
> Ülistus- ja palveteenistus teisipäeviti kell 18.30 
> Kooriproov neljapäeviti 18.30
> Kogudusekool ALUSTAS!
Rohkem info pastor Margus Kaselt