Kuukiri

Me oleme Jumala maaharijad

2024
Käes on jürikuu. See on tähenduselt väga kristlik. Nimelt, „Jüri” tuleneb kreeka keele nimest „Georg” (georgos), mis tähendab „maaharija”. Jumal...
Loe edasi

Jeesus Kristus on üles tõusnud!

2024
Armsad õed ja vennad, Kätte on jõudnud paastukuu märts. Kuigi paastuaeg algas juba mõni nädal tagasi, võiks nüüdki mõelda millest...
Loe edasi

Kuulutage evangeeliumi! (Mk 16:15)

2024
Armsad õed ja vennad, Veebruaris tähistame Eesti baptismi 140. aastapäeva. Tuletagem meelde, et 24. veebruaril 1884. aastal ristiti usuristimisega esimesed...
Loe edasi

Näärikuu

2024
Armsad õed ja vennad, Käes on 2024. aasta. See on kogudusele juubeliaasta. Esmalt, 40 a tagasi valmis meie praegune palvemaja....
Loe edasi

Jõulukuu

2023
Armsad õed ja vennad, Oleme jõudnud taas ühe aasta võrra lähemale Kristuse tulemisele. Kes oleks seda arvanud! 2023. aasta saabki...
Loe edasi

Kirikuaasta lõpp

2023
Armsad õed ja vennad!  November annab märku, et kirikuaasta lõpeb. Seejärel on advent, jõulud ja uus aasta. Pidades silmas aastaaja...
Loe edasi

„Usupuhastuskuu“

2023
Armsad õed ja vennad! Oktoobrikuus tuletame taas meelde suure reformaatori Martin Lutheri sõnu – vaid arm, vaid usk, vaid pühakiri....
Loe edasi

Jumala tarkused

2023
Armsad õed ja vennad! Suvekuud on selleks korraks möödas ja ootame juba järgmisi. Augustis oli meil mitu ilusat sündmust –...
Loe edasi

Lõikuskuu

2023
Armsad õed ja vennad! Südames on suur tänu Jumalale juuni- ja juulikuu sündmuste eest koguduses! Tema toob esile inimesi nende...
Loe edasi

„Lõikust on palju”

2023
Armsad õed ja vennad!Toon esile mõned suvised sündmused. 18. juunil tähistame koguduse 93. aastapäeva. Teenistus toimub meie oma palvelas, jutlustab...
Loe edasi

„Saage täis Vaimu”

2023
Armsad õed ja vennad! Mai on sel aastal nelipühikuu. Me tähistame koguduse väelist algust. Apostel Pauluse tungiv soovitus efeslastele oli:...
Loe edasi

„Sest te olete armu läbi päästetud”(Ef 2:8a)

2023
Armsad õed ja vennad, Aprill toob meie kalendrisse taas Jeesuse surma ja ülestõusmise tähistamise. Paljud soovivad nende pühade puhul: „Häid...
Loe edasi

Sinu käes on kõik mu ajad (Ps 31:16)

2023
Armsad õed ja vennad! Märtsikuu teeb südame rõõmsaks. Kuu viimasel pühapäeval seisab ees üleminek suveajale. Vaidlused selle vajalikkuse üle jätkuvad....
Loe edasi

Vabaduseks on Kristus meid vabastanud (Gl 5,1)

2023
Armsad õed ja vennad, veebruar on tähtis kuu. Me tähistame Eesti Vabariigi 105. aastapäeva. Oleme Jumala ees tänulikud ja alandlikud...
Loe edasi

Jeesusega edasi!

2023
Armsad õed ja vennad, käes on 2023. Issanda Aasta. Prohvet ja Iisraeli rahva juht Saamuel lausus ühel olulisel momendil: „Siiani...
Loe edasi

Jeesus tuleb!

2022
Armsad õed ja vennad, Käes on Kristuse tulemise ootamise aeg. Tänu Jumalale, et võime üksteist julgustada ja kinnitada sellise lootusega....
Loe edasi

Kõnni koos Jeesusega

2022
Armsad õed ja vennad, Aasta lõpp läheneb kiiresti ka sel korral. Novembrikuus juba 1.advent,Jeesuse Kristuse tulemise ootamine. Seda teed kõnnime...
Loe edasi

Sügise ilu Jumala armus

2022
Armsad õed ja vennad, Ilu pidi olema vaataja silmades. Selle tunnistajad oleme ju kõik. Jumala armuga on selliselt, et PühaVaim...
Loe edasi

Septembrikuu õnnistused

2022
Armsad õed ja vennad, Septembrikuus kõik on uus. Nii väidab tuntud luulerida. Jeremija kirjutab Nutulauludes aga midagi hoopis paremat: „Seda...
Loe edasi

Püha Vaim ja meie, vol III

2022
Armsad õed ja vennad, Jumal on meid õnnistanud väga ilusa ja sooja suvega. Puhkajatele see meeldib, kuid ilmseltpaljudele teeb palavus...
Loe edasi

Püha Vaim ja meie, vol II

2022
Armsad õed ja vennad, juuni on möödas. Läbi said kirikuteöö ja aastapäev.Suure rõõmuga võime tõdeda, et Jumala Vaimuabil osalesid nii...
Loe edasi

Püha Vaim ja meie

2022
Armsad õed ja vennad, Kätte on jõudnud nelipüha. See on värskuse, jõu ja rõõmu püha. Ilmselt oleme liiga sageli jätnud...
Loe edasi

Lõhnad ja õied

2022
Armsad õed ja vennad, Jumal on meid kandnud maikuusse. Ega kevad taeva ja suvi tulemata jää. Loodus pakatab. Pühakiri ütleb...
Loe edasi

Kristuse kannatused ja ülestõusmine

2022
Armsad õed ja vennad, Aprillikuus tuletame meelde Kristuse kannatusi ja Tema võitu surma üle. Jeesus ütleb oma õpilastele viimase õhtusöömaaja...
Loe edasi

Kannatusaeg

2022
Armsad õed ja vennad, 2. märtsil algas kannatusaeg. Mitte lihtsalt kirikukalendri järgi, vaid päriselt. Kannatusi on meil kogu aeg. Sel...
Loe edasi

Rahukuu

2022
Veebruaris tähistame ühte väga olulist püha. Nimelt 02.02.1920 sõlmiti Tartu rahuleping. See tähendas, et Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel...
Loe edasi

Käes on 2022

2022
Armsad õed ja vennad! Käes on 2022. Issanda Aasta (Anno Domini). Jumal on meid kõiki siitsaadik kandnud. Iga aasta ongi...
Loe edasi

Jeesuse kuulutus on aktuaalne

2021
Armsad õed ja vennad, Jeesuse kuulutus on aktuaalne. Tema sõnad ulatuvad üle aegade igavikku. Suunanäitajaid, tõekuulutajaid ja elustajaid on ajalugu...
Loe edasi

„Mina olen maailma valgus“

2021
Armsad õed ja vennad, Jeesuse sõnad on äärmiselt olulised! „Mina olen maailma valgus,” ütles Jeesus (Jh 8:12). Tähtis onlugeda ka...
Loe edasi

Tänu- ja kiituspühad

2021
Armsad õed ja vennad, Sügis on käes. See tähendab, et tähistame tänu ja kiitusega lõikustänupüha. Jumal on heldelt meile palju...
Loe edasi

Kõik on uus septembrikuus

2021
Armsad õed ja vennad,Üks vana luuletus ütleb, et kõik on uus septembrikuus. See tõde kehtis koolilastele. Kuid ka Jumala lapsed...
Loe edasi

Tema on see…

2021
Armsad õed ja vennad, Käes on lõikuskuu. Ilmselt on kuu üheks tähtsamaks sündmuseks 20. augusti taasiseseisvumispäev. Tähistame ju Eesti iseseisvuse...
Loe edasi

Tänu Jumalale

2021
Armsad õed ja vennad, Heinakuu on südasuve kuu. Usun, loodan ja palvetan, et Jumal varjab oma armuga ka sel kuul...
Loe edasi

Uksed on avatud

2021
Armsad õed ja vennad,„Avatud uksed” on väga laetud väljend. See tähendab, et midagi suletut on nüüd lahti, ees on uued võimalused....
Loe edasi

Jeesus avab ja ükski ei sulge

2021
Armsad õed ja vennad, Käes on aprill. Mõned peavad seda naljakuuks, teised jürikuuks. Kuu nimetus on tulnud ladina keelest, kus Aprilis tähendab...
Loe edasi

Jeesus on meie Päästja

2021
Armsad õed ja vennad, Märtsikuu on keeruline. Eesti Vabariigi valitsus kehtestas 26.02.21 uued üleriiklikud piirangud seoses Covid-19 viiruse levikuga. See...
Loe edasi

Jeesus on maailma valgus

2021
Armsad õed ja vennad! Aeg ruttab, käes on 2021. aasta küünlakuu. Piiblis ei kõnelda meile küünaldest. Kuigi piiblitõlked on kõndinud...
Loe edasi

Jumal paljundab elu

2021
Armsad õed ja vennad, prohvet Jesaja ütleb: „Tee avaraks oma telgipaik ja su elamute vaipu venitatagu! Ära ole kokkuhoidlik! Pikenda oma...
Loe edasi

Jumala Sõna valgustab

2020
Armsad õed ja vennad,ongi käes 2020. aasta lõpp. See aasta on olnud väga muutlik ja täis ootamatusi. Ometi on Jumal...
Loe edasi

Jumala sõna puhastab

2020
Armsad õed ja vennad, Novembrikuu on kirikuaasta viimane. Üsna pime aeg, vahel ka lisaks porine. Ilm teeb sageli ka olemise...
Loe edasi

„Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks.”

2020
Hea lugeja! Kord jüngritega vesteldes ütles Jeesus, et Tema ehitab oma koguduse. Keda Ta selleks kasutab? Uus Testament kinnitab, et...
Loe edasi

„Aga Jeesus ei pidanud surema üksnes selle rahva eest, vaid et koguda ka hajali elavaid Jumala lapsi ühtekokku.” Jh 11, 52

2020
Hea lugeja! Evangelist kirjutab nii peale ülempreestri tõdemust, et rahva juhtidele on parem, et üks inimene sureb rahva eest, kui...
Loe edasi

„Ja Issanda sõna levis üle maakonna.” Ap 13,49

2020
Hea lugeja! Eelmisel pühapäeval tähistasime ristikoguduse sündi Nelipühapäeval. Me näeme, et sõnum Jeesusest Kristusest, kelle Jumal on saatnud inimeste Päästjaks,...
Loe edasi

„Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam Isa taevast annab Püha Vaimu neile, kes teda paluvad!” Lk 11,13

2020
Hea lugeja! Jeesus õpetab ja julgustab oma järgijaid palvetama. Ta ütleb, et igaüks, kes otsib ja palub Jumala puudutust, juhtimist...
Loe edasi

„Aja mu tüliasja ja lunasta mind, elusta mind oma ütlust mööda! ” Ps 119, 154

2020
Hea lugeja! Me oleme olukorras, milles keegi pole veel varem viibinud. Inimesed meie ümber haigestuvad, kannatavad, kaotavad võitluses haigusega oma...
Loe edasi

„Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. ” Rm 5, 8

2020
Hea lugeja! Kannatusaeg ehk paastuaeg võib meie elule sügavat mõju avaldada. Eelkõige siis, kui me süvenenult mõtleme Kristuse kannatusele meie...
Loe edasi

„[Kristus] on tulnud ja kuulutanud rõõmusõnumit rahust teile, …, sest tema läbi on meil … ühesainsas Vaimus ligipääs Isa juurde.” Ef 2,17-18

2020
Hea lugeja! Pühakiri tunnistab, et Jumal soovib osadust inimesega. Ent inimeses valitsev patune loomus toob esile isekuse, halvad motiivid, kurjad...
Loe edasi

„Kellel on Poeg, sellel on elu; kellel ei ole Jumala Poega, sellel pole elu. ” 1 Jh 5,12

2020
Hea lugeja! Uus aasta on meie ees paljude võimalustega. Seejuures elame me ju samm-sammult ja päevast päeva, olles olevikus. Ent...
Loe edasi
Armsad õed ja vennad!
Käes on jürikuu. See on tähenduselt väga kristlik. Nimelt, „Jüri” tuleneb kreeka keele nimest „Georg” (georgos), mis tähendab „maaharija”. Jumal andiski ju inimesele maa harimiseks (1Ms 1:28-29). Aprillikuus on meie kandis maa juba harimise ooteasendis. Vaadakem aga siiski ka ülekantud tähenduses, et ega meil ei ole mõnd söötis põldu, mis ootab harimist. Jaakobus toob aga põllumehe näitel esile Issanda tulemise ootamise (Jk 5:7-8). Nagu on põllumehel kannatlikkust vilja ootamisel, nii peab ka jumalarahval olema kannatlikkust Issanda tulemise ootamisel... (loe edasi)
Margus Kask
pastor

Uudised

Info ja koosviibimised

> Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00
> Pühapäevakool igal pühapäeval jumalateenistuse ajal (va. kuu esimene pühapäev)
> Alfa kursus igal teisipäeval kell 18.30
> Kodugrupp kolmapäeviti 16.30. (info: 53333844)
> Meeste hommikupalvus neljapäeviti kell 7
> Segakoori proov neljapäeviti kell 18.30
> Annikoru osakonna koosolek korra kuus.