2020

Jumala Sõna valgustab

Armsad õed ja vennad,ongi käes 2020. aasta lõpp. See aasta on olnud väga muutlik ja täis ootamatusi. Ometi on Jumal meid kõiki sellest läbi kandnud. Tänu Jumalale! Kindlasti ei piisa ühelauselisest tänust. Kindlasti on tänulikkust südames palju-palju rohkem. Avalikustame siis selle!  On pime aeg. Meid ümbritseb viirus ja muutunud ühiskond. Oleme kõik kogenud juba aastaid, et …

Jumala Sõna valgustab Read More »

Jumala sõna puhastab

Armsad õed ja vennad, Novembrikuu on kirikuaasta viimane. Üsna pime aeg, vahel ka lisaks porine. Ilm teeb sageli ka olemise raskeks. Ega siis muidu ei räägitaks omavahel aina ilmast – mis on olnud, milline tuleb, mis meeldib jne. Ilm tähendab meile palju. Jumal lõi inimesed loodusesse, seepärast meid ilm ju ümbritsebki. Nii elamegi selles ilmas, …

Jumala sõna puhastab Read More »

„Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks.”

Hea lugeja! Kord jüngritega vesteldes ütles Jeesus, et Tema ehitab oma koguduse. Keda Ta selleks kasutab? Uus Testament kinnitab, et juhid on Issanda kingitus oma kogudusele. Jumal on erinevatele juhtidele andnud erinevaid ande, et nende kasutamise kaudu ehitada üles oma kogudust. Märkame, et Issand ehitab oma kogudust juhtide (pastorid, diakonid, juhatuse liikmed, tööharude juhid) kaudu, …

„Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks.” Read More »

„Aga Jeesus ei pidanud surema üksnes selle rahva eest, vaid et koguda ka hajali elavaid Jumala lapsi ühtekokku.” Jh 11, 52

Hea lugeja! Evangelist kirjutab nii peale ülempreestri tõdemust, et rahva juhtidele on parem, et üks inimene sureb rahva eest, kui et kogu rahvas hukkub. See tõdemus on prohvetlik sõnum Jeesuse surmast rahva eest. Ent evangeeliumi kirjapaneku ajaks oli ilmne, et Jeesuse surm ei puuduta üksnes juutide tulevikku. Selle aja peale oli sõnum Jeesuse surmast ja …

„Aga Jeesus ei pidanud surema üksnes selle rahva eest, vaid et koguda ka hajali elavaid Jumala lapsi ühtekokku.” Jh 11, 52 Read More »

„Ja Issanda sõna levis üle maakonna.” Ap 13,49

Hea lugeja! Eelmisel pühapäeval tähistasime ristikoguduse sündi Nelipühapäeval. Me näeme, et sõnum Jeesusest Kristusest, kelle Jumal on saatnud inimeste Päästjaks, levis. Paulus julgustas ka neid inimesi, kes ei olnud juutlikku päritolu, sest Jumal on Jeesuse ‘pannud paganatele valguseks’ ja ‘päästeks ilmamaa otsani’. Sõnum Jeesusest ja Tema tegudest levis. Inimeste elud muutusid. Nad said andeks oma …

„Ja Issanda sõna levis üle maakonna.” Ap 13,49 Read More »

„Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam Isa taevast annab Püha Vaimu neile, kes teda paluvad!” Lk 11,13

Hea lugeja! Jeesus õpetab ja julgustab oma järgijaid palvetama. Ta ütleb, et igaüks, kes otsib ja palub Jumala puudutust, juhtimist ja õnnistust oma elu üle, leiab selle. Võrdluseks toob ta loomu poolest rikutud inimeste käitumise oma lastega. Me tahame ja üldjuhul ka oskame oma lastele anda häid ande, mitte kahjulikke või ohtlikke. Kas siis Jumal …

„Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam Isa taevast annab Püha Vaimu neile, kes teda paluvad!” Lk 11,13 Read More »

„Aja mu tüliasja ja lunasta mind, elusta mind oma ütlust mööda! ” Ps 119, 154

Hea lugeja! Me oleme olukorras, milles keegi pole veel varem viibinud. Inimesed meie ümber haigestuvad, kannatavad, kaotavad võitluses haigusega oma elu. Pandeemia lõppu ei paista, tõhusat ravi ja toimivat vaktsiini pole veel leiutatud. Kannatab ka majandus, ohtu on sattunud inimeste igapäevane toimetulek. Oleme sõjas, ja seda sõda on raske pidada nähtamatu vaenlase vastu. Sõjaajal kehtivad …

„Aja mu tüliasja ja lunasta mind, elusta mind oma ütlust mööda! ” Ps 119, 154 Read More »

„Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. ” Rm 5, 8

Hea lugeja! Kannatusaeg ehk paastuaeg võib meie elule sügavat mõju avaldada. Eelkõige siis, kui me süvenenult mõtleme Kristuse kannatusele meie eest. Seda tehes jõuame varem või hiljem küsimusteni põhjustest. Pühakirja tunnistuse järgi ei olnud Kristuse surm juhuslik, see ei olnud mingi õnnetus ega süsteemi tõrge. Tegu oli Jumala plaani ja Jumala tahte kohase sündmusega. Inimmaailma …

„Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. ” Rm 5, 8 Read More »

„[Kristus] on tulnud ja kuulutanud rõõmusõnumit rahust teile, …, sest tema läbi on meil … ühesainsas Vaimus ligipääs Isa juurde.” Ef 2,17-18

Hea lugeja! Pühakiri tunnistab, et Jumal soovib osadust inimesega. Ent inimeses valitsev patune loomus toob esile isekuse, halvad motiivid, kurjad mõtted ja teod. Kuna inimene teatud määral seda tunneb, siis on tal raske tulla Jumala ette. Lihtsam on keerata selg ja eemalduda. Inimesel endal puudub rahu, ja rahu puudub tema suhetes teistega. Ent Pühakiri tunnistab, …

„[Kristus] on tulnud ja kuulutanud rõõmusõnumit rahust teile, …, sest tema läbi on meil … ühesainsas Vaimus ligipääs Isa juurde.” Ef 2,17-18 Read More »

„Kellel on Poeg, sellel on elu; kellel ei ole Jumala Poega, sellel pole elu. ” 1 Jh 5,12

Hea lugeja! Uus aasta on meie ees paljude võimalustega. Seejuures elame me ju samm-sammult ja päevast päeva, olles olevikus. Ent milline on meie elu? Pühakiri tunnistab, et Jumal on andnud tõelise elu iga inimese jaoks. See Jumala elu ulatub meie argipäeva ja pidupäeva. See elu on meile kättesaadav ja kogetav tema Pojas, Jeesuses Kristuses. Seda …

„Kellel on Poeg, sellel on elu; kellel ei ole Jumala Poega, sellel pole elu. ” 1 Jh 5,12 Read More »

Armsad õed ja vennad!
Ristija Johannes oli teemeister (Mt 3:3). Tema sõnum oli otsekohene ja ilustamata. Ristija juurde tuldi Jeruusalemmast, kogu Juudamalt ja Jordani ümbrusest (Mt 3:5). Ta oli Jumala saadik ja Jeesuse töö jaoks pinnase ettevalmistaja. Jumal andis Ristijale meelevallaga sõnumi. Kuulajaid oli palju ja sõnum läks südamesse. Palugem, et Jumal ka tänaste kuulutajate kaudu viiks oma sõnumi kuulajate südametesse. ... (loe edasi)
Margus Kask
pastor

Uudised

Info ja koosviibimised

> Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00
> Pühapäevakool igal pühapäeval jumalateenistuse ajal (va. kuu esimene pühapäev)
> Kodugrupp kolmapäeviti 16.30. (info: 53333844)
> Meeste hommikupalvus neljapäeviti kell 7
> Segakoori proov neljapäeviti kell 18.30
> Annikoru osakonna koosolek korra kuus.