Jeesusega edasi!

Armsad õed ja vennad,

käes on 2023. Issanda Aasta. Prohvet ja Iisraeli rahva juht Saamuel lausus ühel olulisel momendil: „Siiani on Issand meid aidanud!” (1Sm 7:12) Issanda abi tähiseks asetas ta maha ühe kivi. Uue aasta number 2023 on meie jaoks see tähis, mis näitab, et Issand on meid siiani aidanud. Tänu Jumalale! Jeesus ütleb meile: „Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.” (Mt 28:20)Jeesuse abile toetudes läbime ka käesoleva uue aasta.

Uuel aastal lisanduvad meie koguduse teenistusse piiblitunnid. Esimese piiblitundide sarja pealkiri on „Jeesuse sõnad”. Need sõnad on kõige tähtsamad sõnad meie jaoks. Seetõttu tuleb neid õppida tundma. Piiblitundide eesmärgiks on süvendada meie armastust Jeesuse vastu. Soovin, et see oleks kogudusele õnnistuseks. Piiblitunnid toimuvad teisipäeviti kell 18.30. Esimene kord leiab aset 10. jaanuaril.

2023. aastaks on juba planeeritud mitmed sündmused kogudusele, näiteks Tervikliku Tervenemise Teenistus 12. veebruaril ja koguduse laager-väljasõit Saaremaale 04.–06 augustil. Kuid Jumal soovib jagada oma parimat meiega igal ajal.

Palugem uuel aastal rahu Jeruusalemmale, Iisraelile, Ukrainale ja kõigile meie naaberriikidele. Jeesus liigub ka nendes paikades inimeste kõrval igas olukorras.

Usaldame ennast rahumeeli Jeesuse hoole alla. Soovin, et võiksime igal päeval tunnetada: Jeesusega edasi!

Õnnistatud 2023. aastat
Pastor Margus Kask

Armsad õed ja vennad! Mai on sel aastal nelipühikuu. Me tähistame koguduse väelist algust. Apostel Pauluse tungiv soovitus efeslastele oli: „Saage täis Vaimu!” (Ef 5:18c) Apostel peab silmas, et me oleksime igal tulevasel hetkel läbi imbunud Vaimust. See ei ole võimatu ülesanne, kuna me juba olemegi Püha Vaimuga pitseeritud (Ef 1:13). Ilmselt peame ka õppima, kuidas olla pidevalt täidetud Püha Vaimuga. Üks lihtne võimalus on, et me palvetame igal hommikul: „Issand, aita mind ka täna elada Vaimuga täidetud elu!” Jumal kuuleb seda palvet! (loe edasi)
Margus Kask
pastor

Uudised

Info ja koosviibimised

> Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00
> Pühapäevakool igal pühapäeval (va. kuu esimene) jumalateenistuse ajal
> Meeste hommikupalvus teisipäeviti kell 7.00 
(hommikupudru ja -kohviga)
> Piiblitund teisipäeviti kell 18.30
> Kodugrupp kolmapäeviti 16.30. (info: 53333844)
> Kooriproov neljapäeviti 18.30
> Jumalateenistused pühapäeviti kell 11
> Annikoru osakonna koosolekud kord kuus (info: 5220435)