Kuulutage evangeeliumi! (Mk 16:15)

Armsad õed ja vennad,

Veebruaris tähistame Eesti baptismi 140. aastapäeva. Tuletagem meelde, et 24. veebruaril 1884. aastal ristiti usuristimisega esimesed inimesed Eestis. See sai võimalikuks seetõttu, et neile kuulutati evangeeliumi. Sama kuulutus on püsinud 140 aastat. Ka meie kogudus on alguse saanud sellest kuulutusest ja ristimisest. Julgustan kõiki lahtiste silmade ja südametega enda ümber vaatama, et kellele veel võiks kuulutada evangeeliumi. Kuu lõpus alustame koguduses Alfa-kursusega. Kutsume kursusele oma tutvusringkonnast kedagi, samuti endisi noortetöös või pühapäevakoolis osalejaid. Aga samuti kutsun üles palvetama kursuse kordamineku, kogu meeskonna ja kõigi abiliste pärast. Palume, et Jumala Vaim avaks südamed ja uksed kursusele tulijatele.

Sel aastal tähistame taas naaberkogudusega Eesti Vabariigi aastapäeva ühise jumalateenistusega. See toimub laupäeval, 24.02 kell 13.00 EELK Elva koguduses. Ka see on koht, kuhu võiksime rõõmsalt koguneda.

Püüame ikka üksteist julgustada ja üksteise usku innustada. Paljud kogevad raskusi ja pimedaid hetki. On väga tähtis, et just sellistel aegadel võiksime seista palvega üksteise kõrval. Täname Jumalat, kes kingib ka helgeid momente. Evangelist Markus kirjutas: „Kes usub ja on ristitud, see päästetakse!” (Mk 16:16) Soovin, et „pääsemise” rõõm võiks me kõigi südames särada. On ju küünlakuu.

Olge väga õnnistatud!

Margus Kask
pastor

Armsad õed ja vennad!
Veebruaris tähistame Eesti baptismi 140. aastapäeva. Tuletagem meelde, et 24. veebruaril 1884. aastal ristiti usuristimisega esimesed inimesed Eestis. See sai võimalikuks seetõttu, et neile kuulutati evangeeliumi. Sama kuulutus on püsinud 140 aastat. Ka meie kogudus on alguse saanud sellest kuulutusest ja ristimisest. Julgustan kõiki lahtiste silmade ja südametega enda ümber vaatama, et kellele veel võiks kuulutada evangeeliumi... (loe edasi)
Margus Kask
pastor

Uudised

Info ja koosviibimised

> Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00
> Pühapäevakool igal pühapäeval jumalateenistuse ajal (va. kuu esimene pühapäev)
> Alfa kursus alustab 27. veebruaril kell 18.30
> Kodugrupp kolmapäeviti 16.30. (info: 53333844)
> Meeste hommikupalvus neljapäeviti kell 7
> Segakoori proov neljapäeviti kell 18.30
> Annikoru osakonna koosolek korra kuus.