Näärikuu

Armsad õed ja vennad,

Käes on 2024. aasta. See on kogudusele juubeliaasta. Esmalt, 40 a tagasi valmis meie praegune palvemaja. Seda ehitati hoole ja armastusega. Ehitajateks olid omad liikmed, kuid abilisi oli rohkelt üle Eesti. Soovime juubelit suve lõpus tähistada. Sellega seoses on üleskutse – kui kellelgi on mõni hea foto või eriline mälestus, siis võiks fotokoopia anda pastorile ja mälestus kirja panna. Maja ehituse protsessi mälestused tahaks koguda ja siis vähemalt elektroonilisel publitseerida.

Teiseks, juubelina tähistame ka Eesti baptismi 140. aastapäeva. Erilisemaid tegevusi me pole planeerinud, kuid tasub mõelda nendele kaheteistkümnele usukangelasele ja ristija Adam Reinhold Schiewele, kes läksid 24.02.1884 Ungru jões ristimisvette. Olgu selline sihikindlus ka meid julgustamas.

Uue aasta kirjakohaks sobib hästi 4Ms 6:22-27 „Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: 23 „Räägi Aaroni ja ta poegadega ning ütle: Õnnistades Iisraeli lapsi, öelge neile nõnda: 24 Issand õnnistagu sind ja hoidku sind! 25 Issand lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline! 26 Issand tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu! 27 Nõnda pandagu minu nimi Iisraeli laste peale ja mina õnnistan neid!”” Olgu Issanda õnnistus ka sel 2024. aastal meie kõigi üle. Usaldame selle aasta oma Õnnistegija kätesse. Usume, et Tema korraldab selle nii meie koguduse kui me kõigi elus.

Olge väga õnnistatud!

Margus Kask
pastor

Armsad õed ja vennad!
Ristija Johannes oli teemeister (Mt 3:3). Tema sõnum oli otsekohene ja ilustamata. Ristija juurde tuldi Jeruusalemmast, kogu Juudamalt ja Jordani ümbrusest (Mt 3:5). Ta oli Jumala saadik ja Jeesuse töö jaoks pinnase ettevalmistaja. Jumal andis Ristijale meelevallaga sõnumi. Kuulajaid oli palju ja sõnum läks südamesse. Palugem, et Jumal ka tänaste kuulutajate kaudu viiks oma sõnumi kuulajate südametesse. ... (loe edasi)
Margus Kask
pastor

Uudised

Info ja koosviibimised

> Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00
> Pühapäevakool igal pühapäeval jumalateenistuse ajal (va. kuu esimene pühapäev)
> Kodugrupp kolmapäeviti 16.30. (info: 53333844)
> Meeste hommikupalvus neljapäeviti kell 7
> Segakoori proov neljapäeviti kell 18.30
> Annikoru osakonna koosolek korra kuus.