Püha Vaim ja meie

Armsad õed ja vennad,

Kätte on jõudnud nelipüha. See on värskuse, jõu ja rõõmu püha. Ilmselt oleme liiga sageli jätnud just selle püha kahe silma vahele. Õieti, mitte püha, vaid Püha Vaimu. Me oleme Püha Vaimuga pitseeritud (2Kr 1:22, Ef 1:13, 4:30). Pitser ümbriku või suletud ukse peal näitab õigusjõudu. Ümbrik on ehtne. Uks on pitseeritud võimude poolt. Püha Vaimu pitser meie peal näitab, et me oleme tõesti Jumala omad. Kuid sellega asi ei piirdu. Apostel Paulus kirjutab oma esimeses kirjas korintlastele pikalt, milline on Püha Vaimu väljendus usklikul (1Kr 12-14). Tegemist on väga eriliste väeavaldustega. 1Kr 12:7 ütleb Paulus: „Aga igaühele antakse Vaimu avaldus ühiseks kasuks.” Justnimelt, igaühele! Paulus ei ütle, et „vist igaühele võib-olla antakse”, vaid „igaühele antakse”. Haarame sellest sõnast kinni! Apostel Paulus toob 1Kr 12:28 ühe loetelu: apostlid, prohvetid, õpetajad, armuannid tervendamiseks, abistamiseks, juhtimiseks, mitmesugusteks keelteks. Mitmel korral ütleb Paulus korintlastele: taotlege armuande, nõudke vaimuande (1Kr 12:31, 14:1). Vaimuannid ei avaldu lihtsalt iseenesest. Tarvis on ka meie-poolset soovi, et annid avalduksid. Palu Jumalat, et Sinu elus avalduksid vaimuannid.

Olgu siis vaimuannid koguduse ülesehituseks ka meie koguduses. Nii saame kõik osaleda Kristuse ihu ülesehitamises, üksteise toetamises ja julgustamises. Ka apostel Paulus soovib meid julgustada, öeldes: „Olge kindlad, kõigutamatud ning ikka innukad Issanda töös, teades, et teie vaevanägemine Issandas ei ole tühine.” (1Kr 15:58). See on võimalik vaid Püha Vaimu väes, nelipüha tuules.

Rohkeid õnnistusi juunikuusse soovides

Margus Kask
Pastor

Armsad õed ja vennad, Käes on Kristuse tulemise ootamise aeg. Tänu Jumalale, et võime üksteist julgustada ja kinnitada sellise lootusega. Apostel Paulus kirjutab korintlastele: „Ennäe, nüüd on päästepäev!” (2Kr 6:2). Ega see pole muu, kui Kristus, meie Päästja, kes ulatab meile päästva käe. Detsember on rõõmus kuu. Ilm muutub lumega valgemaks. Meie ümber on tavapärasest rohkem ilu ja muusikat. Meie koguduses leiab detsembrikuus aset kaks armast kontserti. (loe edasi)
Margus Kask
pastor

Uudised

Info ja koosviibimised

> Kodugrupp kolmapäeviti 16.30. (info: 53333844)
> Meeste palvehommik neljapäeviti kell 7.00 (hommikupudru ja -kohviga)
> Kooriproov neljapäeviti 18.30
> Jumalateenistused pühapäeviti kell 11
> Annikoru osakonna koosolekud kord kuus (info: 5220435)