Püha Vaim ja meie

Armsad õed ja vennad,

Kätte on jõudnud nelipüha. See on värskuse, jõu ja rõõmu püha. Ilmselt oleme liiga sageli jätnud just selle püha kahe silma vahele. Õieti, mitte püha, vaid Püha Vaimu. Me oleme Püha Vaimuga pitseeritud (2Kr 1:22, Ef 1:13, 4:30). Pitser ümbriku või suletud ukse peal näitab õigusjõudu. Ümbrik on ehtne. Uks on pitseeritud võimude poolt. Püha Vaimu pitser meie peal näitab, et me oleme tõesti Jumala omad. Kuid sellega asi ei piirdu. Apostel Paulus kirjutab oma esimeses kirjas korintlastele pikalt, milline on Püha Vaimu väljendus usklikul (1Kr 12-14). Tegemist on väga eriliste väeavaldustega. 1Kr 12:7 ütleb Paulus: „Aga igaühele antakse Vaimu avaldus ühiseks kasuks.” Justnimelt, igaühele! Paulus ei ütle, et „vist igaühele võib-olla antakse”, vaid „igaühele antakse”. Haarame sellest sõnast kinni! Apostel Paulus toob 1Kr 12:28 ühe loetelu: apostlid, prohvetid, õpetajad, armuannid tervendamiseks, abistamiseks, juhtimiseks, mitmesugusteks keelteks. Mitmel korral ütleb Paulus korintlastele: taotlege armuande, nõudke vaimuande (1Kr 12:31, 14:1). Vaimuannid ei avaldu lihtsalt iseenesest. Tarvis on ka meie-poolset soovi, et annid avalduksid. Palu Jumalat, et Sinu elus avalduksid vaimuannid.

Olgu siis vaimuannid koguduse ülesehituseks ka meie koguduses. Nii saame kõik osaleda Kristuse ihu ülesehitamises, üksteise toetamises ja julgustamises. Ka apostel Paulus soovib meid julgustada, öeldes: „Olge kindlad, kõigutamatud ning ikka innukad Issanda töös, teades, et teie vaevanägemine Issandas ei ole tühine.” (1Kr 15:58). See on võimalik vaid Püha Vaimu väes, nelipüha tuules.

Rohkeid õnnistusi juunikuusse soovides

Margus Kask
Pastor

Armsad õed ja vennad!
Käes on jürikuu. See on tähenduselt väga kristlik. Nimelt, „Jüri” tuleneb kreeka keele nimest „Georg” (georgos), mis tähendab „maaharija”. Jumal andiski ju inimesele maa harimiseks (1Ms 1:28-29). Aprillikuus on meie kandis maa juba harimise ooteasendis. Vaadakem aga siiski ka ülekantud tähenduses, et ega meil ei ole mõnd söötis põldu, mis ootab harimist. Jaakobus toob aga põllumehe näitel esile Issanda tulemise ootamise (Jk 5:7-8). Nagu on põllumehel kannatlikkust vilja ootamisel, nii peab ka jumalarahval olema kannatlikkust Issanda tulemise ootamisel... (loe edasi)
Margus Kask
pastor

Uudised

Info ja koosviibimised

> Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00
> Pühapäevakool igal pühapäeval jumalateenistuse ajal (va. kuu esimene pühapäev)
> Alfa kursus igal teisipäeval kell 18.30
> Kodugrupp kolmapäeviti 16.30. (info: 53333844)
> Meeste hommikupalvus neljapäeviti kell 7
> Segakoori proov neljapäeviti kell 18.30
> Annikoru osakonna koosolek korra kuus.