Vabaduseks on Kristus meid vabastanud (Gl 5,1)

Armsad õed ja vennad,

veebruar on tähtis kuu. Me tähistame Eesti Vabariigi 105. aastapäeva. Oleme Jumala ees tänulikud ja alandlikud nende õnnistuste eest vabas Eestis. Nii enne II maailmasõda kui peale nõukogude võimu lõppu. Jumal on kandnud meid rahvana läbi ka vahepealsete aastakümnete vintsutustest. Nõukogude võimu periood ei olnud võimeline piirama Jumala Vaimu tööd kogudustes. See pääses valla lausa paisu tagant nii 70ndate ärkamisajal kui80ndate lõpu ja 90ndate alguse ärkamisajal. Need aastad olid Jumala kingitus meie rahvale. Paljud kogesid vabadust Kristuses.

Pühakiri kinnitab meile, et „Jeesus Kristus on seesama eile ja täna ja igavesti!” (Hb 13:8). Võtame usus vastu vabaduse KristusesJumala Püha Vaimu õnnistusena.

Apostel Paulus täiendab seda mõtet Gl 5:1 sellega, et me ei laseks end panna orjaikkesse. Pangem aga tähele: enamasti saabub orjus märkamatult, ilma et keegi arugi saaks. Paulus hoiatab: „Ja see ei ole ime, sest saatan ise moondab ennast valguse ingliks.” (2Kr 11:14). Mõelgem –mis või kes on need, keda või mida me oleme valmis (valgusest pimestatult) järgima. Kas mitte selle eest ei hoiatanud meid Paulus? Langemise eest hoiab meid ainult Kristus.

Seepärast, andkem endid Kristuse „ikkesse”. See tõotab meile tõelist vabadust. „Sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge,” ütleb Jeesus (Mt 11:30). „Vabaduseks on Kristus meid vabastanud!” Kiitus Jumalale!

Õnnistatud veebruarikuud!
Pastor Margus Kask

Armsad õed ja vennad!
Ristija Johannes oli teemeister (Mt 3:3). Tema sõnum oli otsekohene ja ilustamata. Ristija juurde tuldi Jeruusalemmast, kogu Juudamalt ja Jordani ümbrusest (Mt 3:5). Ta oli Jumala saadik ja Jeesuse töö jaoks pinnase ettevalmistaja. Jumal andis Ristijale meelevallaga sõnumi. Kuulajaid oli palju ja sõnum läks südamesse. Palugem, et Jumal ka tänaste kuulutajate kaudu viiks oma sõnumi kuulajate südametesse. ... (loe edasi)
Margus Kask
pastor

Uudised

Info ja koosviibimised

> Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00
> Pühapäevakool igal pühapäeval jumalateenistuse ajal (va. kuu esimene pühapäev)
> Kodugrupp kolmapäeviti 16.30. (info: 53333844)
> Meeste hommikupalvus neljapäeviti kell 7
> Segakoori proov neljapäeviti kell 18.30
> Annikoru osakonna koosolek korra kuus.