„Saage täis Vaimu”

Armsad õed ja vennad!

Mai on sel aastal nelipühikuu. Me tähistame koguduse väelist algust. Apostel Pauluse tungiv soovitus efeslastele oli: „Saage täis Vaimu!” (Ef 5:18c) Apostel peab silmas, et me oleksime igal tulevasel hetkel läbi imbunud Vaimust. See ei ole võimatu ülesanne, kuna me juba olemegi Püha Vaimuga pitseeritud (Ef 1:13). Ilmselt peame ka õppima, kuidas olla pidevalt täidetud Püha Vaimuga. Üks lihtne võimalus on, et me palvetame igal hommikul: „Issand, aita mind ka täna elada Vaimuga täidetud elu!” Jumal kuuleb seda palvet! Kas just igal päeval juhtuvad seepeale imed, jäägu Jumala teada. Kuid kindel on, et Jumal sellele palvele vastab.

Maikuus seisab ees mitu olulist sündmust. Reedel, 5. mail kell 18.00 toimub koguduses Iisraeli vaimulikest lauludest inspireeritud kontsert, kus esinevad Lydia Hõbesalu, Tõnu, Raimondo, Rael Laikre jt tuntud Eesti kristlikud muusikud. Tasub tulla kuulama ja kutsuda kaasa ka sõpru. Sissepääs on vaba annetus. Teise olulise sündmusena on 63+ vanuses inimestele osaduseks neljapäeval, 18. mail kell 13.00 kohtumistund Tiiu ja Peeter Roosimaaga. Tiiu töötas aastakümneid õena (ja vanemõena) ning jäi hiljaaegu koju pensionile. Samuti on Peeter pensionil. Mõlemad on aga aktiivsed endiselt. Kuidas see on võimalik ning kuidas saada oma eluga hakkama, seda nad jagavad.

Piiblitunnid jõuavad maikuuga selleks korraks lõpule. Aeg on läinud kiiresti. Soovitan veel tulla osalema. Ka ilmad on selleks sobivad. Täpsem maikuu kava on leitav kuukirjas allpool. Kui „Issand tahab ja me elame”, siis on midagi erilist tulemas ka emadepäevaks.

Etteruttavalt – 3. juunil leiab aset naiste palvepäev ja 18. juunil koguduse aastapäev, kus jutlustab pastor Tõnis Roosimaa ja musitseerivad Ott Indermitte ja Paul Daniel. Mõlemad on erilised sündmused, kus ühise osaduse „toidulaud” saab olema rikkalikult kaetud.

Olge väga õnnistatud!
Pastor Margus Kask

Armsad õed ja vennad!
Ristija Johannes oli teemeister (Mt 3:3). Tema sõnum oli otsekohene ja ilustamata. Ristija juurde tuldi Jeruusalemmast, kogu Juudamalt ja Jordani ümbrusest (Mt 3:5). Ta oli Jumala saadik ja Jeesuse töö jaoks pinnase ettevalmistaja. Jumal andis Ristijale meelevallaga sõnumi. Kuulajaid oli palju ja sõnum läks südamesse. Palugem, et Jumal ka tänaste kuulutajate kaudu viiks oma sõnumi kuulajate südametesse. ... (loe edasi)
Margus Kask
pastor

Uudised

Info ja koosviibimised

> Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00
> Pühapäevakool igal pühapäeval jumalateenistuse ajal (va. kuu esimene pühapäev)
> Kodugrupp kolmapäeviti 16.30. (info: 53333844)
> Meeste hommikupalvus neljapäeviti kell 7
> Segakoori proov neljapäeviti kell 18.30
> Annikoru osakonna koosolek korra kuus.