Püha Vaim ja meie, vol II

Armsad õed ja vennad,

juuni on möödas. Läbi said kirikuteöö ja aastapäev.Suure rõõmuga võime tõdeda, et Jumala Vaimuabil osalesid nii kirikuteööl kui aastapäeval mitmed inimesed, kes olid esmakordselt kogudusekeskel. Palugem üheskoos, et Jumala Vaimu viljad võiksid neis kõigis rohkeks kasvada.Avaldan südamest suure tänu kõigile koguduselauljatele ja pillimängijatelepingutuse eestjumalariigi teenimisel! Nagu vend Hillar Linde aastapäeval sõnas, on iga kaunipala ja laulu tagapalju tööd ja vaeva. Suur tänu Peeter Liigile, Kalle Perandile ja Andres Saumetsale muusikutejuhendamise, nende kokkukutsumise, nootide korraldamise, proovi aegade organiseerimise ja lisaksveel paljude muude väiksemate tegemiste eest! Ülim tänu olgu Jumalale Püha Vaimu abil, kes onõnnistanud inimesi muusikaandega ja tahtmisega sellega teenida!Jumala Vaimu abil ja juhtimisel läheme juulikuusse. Seal on töödjapuhkust. Palugem, et Jumallaseks korda minna nii ühel kui teisel. Olgem hoitud nii juuli päikese kui äikese ajal.Kanname Jumala ette eestpalves ka kohvikutepäeva kohviku meeskonna. 09. juulil lööme kaasaElva kohvikutepäeval kirikukohviga. Andku Jumal tarmukust tegijatele ja Püha Vaimu võidmistkogu meeskonnale ja külalistele. Kohvikusse kutsume oma sõpru ja tuttavaid. Nii soovime, etavatud koguduses tunnetaksid külalised Jumala Vaimu erilist sooja õnnistust

Rohkeid õnnistusi juulikuusse soovides
Pastor Margus Kask

Armsad õed ja vennad!
Veebruaris tähistame Eesti baptismi 140. aastapäeva. Tuletagem meelde, et 24. veebruaril 1884. aastal ristiti usuristimisega esimesed inimesed Eestis. See sai võimalikuks seetõttu, et neile kuulutati evangeeliumi. Sama kuulutus on püsinud 140 aastat. Ka meie kogudus on alguse saanud sellest kuulutusest ja ristimisest. Julgustan kõiki lahtiste silmade ja südametega enda ümber vaatama, et kellele veel võiks kuulutada evangeeliumi... (loe edasi)
Margus Kask
pastor

Uudised

Info ja koosviibimised

> Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00
> Pühapäevakool igal pühapäeval jumalateenistuse ajal (va. kuu esimene pühapäev)
> Alfa kursus alustab 27. veebruaril kell 18.30
> Kodugrupp kolmapäeviti 16.30. (info: 53333844)
> Meeste hommikupalvus neljapäeviti kell 7
> Segakoori proov neljapäeviti kell 18.30
> Annikoru osakonna koosolek korra kuus.