Püha Vaim ja meie, vol II

Armsad õed ja vennad,

juuni on möödas. Läbi said kirikuteöö ja aastapäev.Suure rõõmuga võime tõdeda, et Jumala Vaimuabil osalesid nii kirikuteööl kui aastapäeval mitmed inimesed, kes olid esmakordselt kogudusekeskel. Palugem üheskoos, et Jumala Vaimu viljad võiksid neis kõigis rohkeks kasvada.Avaldan südamest suure tänu kõigile koguduselauljatele ja pillimängijatelepingutuse eestjumalariigi teenimisel! Nagu vend Hillar Linde aastapäeval sõnas, on iga kaunipala ja laulu tagapalju tööd ja vaeva. Suur tänu Peeter Liigile, Kalle Perandile ja Andres Saumetsale muusikutejuhendamise, nende kokkukutsumise, nootide korraldamise, proovi aegade organiseerimise ja lisaksveel paljude muude väiksemate tegemiste eest! Ülim tänu olgu Jumalale Püha Vaimu abil, kes onõnnistanud inimesi muusikaandega ja tahtmisega sellega teenida!Jumala Vaimu abil ja juhtimisel läheme juulikuusse. Seal on töödjapuhkust. Palugem, et Jumallaseks korda minna nii ühel kui teisel. Olgem hoitud nii juuli päikese kui äikese ajal.Kanname Jumala ette eestpalves ka kohvikutepäeva kohviku meeskonna. 09. juulil lööme kaasaElva kohvikutepäeval kirikukohviga. Andku Jumal tarmukust tegijatele ja Püha Vaimu võidmistkogu meeskonnale ja külalistele. Kohvikusse kutsume oma sõpru ja tuttavaid. Nii soovime, etavatud koguduses tunnetaksid külalised Jumala Vaimu erilist sooja õnnistust

Rohkeid õnnistusi juulikuusse soovides
Pastor Margus Kask

Armsad õed ja vennad! Mai on sel aastal nelipühikuu. Me tähistame koguduse väelist algust. Apostel Pauluse tungiv soovitus efeslastele oli: „Saage täis Vaimu!” (Ef 5:18c) Apostel peab silmas, et me oleksime igal tulevasel hetkel läbi imbunud Vaimust. See ei ole võimatu ülesanne, kuna me juba olemegi Püha Vaimuga pitseeritud (Ef 1:13). Ilmselt peame ka õppima, kuidas olla pidevalt täidetud Püha Vaimuga. Üks lihtne võimalus on, et me palvetame igal hommikul: „Issand, aita mind ka täna elada Vaimuga täidetud elu!” Jumal kuuleb seda palvet! (loe edasi)
Margus Kask
pastor

Uudised

Info ja koosviibimised

> Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00
> Pühapäevakool igal pühapäeval (va. kuu esimene) jumalateenistuse ajal
> Meeste hommikupalvus teisipäeviti kell 7.00 
(hommikupudru ja -kohviga)
> Piiblitund teisipäeviti kell 18.30
> Kodugrupp kolmapäeviti 16.30. (info: 53333844)
> Kooriproov neljapäeviti 18.30
> Jumalateenistused pühapäeviti kell 11
> Annikoru osakonna koosolekud kord kuus (info: 5220435)