Sinu käes on kõik mu ajad (Ps 31:16)

Armsad õed ja vennad!

Märtsikuu teeb südame rõõmsaks. Kuu viimasel pühapäeval seisab ees üleminek suveajale. Vaidlused selle vajalikkuse üle jätkuvad. Psalmist ütleb 31:16: „Sinu käes on kõik mu ajad.” Selles osas pole kellelgi midagi vaielda. Jumala käes on tõesti kõik meie tunnid, kuud ja aastad. Just selle tõttu astume tulevikku kindlusega. Jumal juba on meie tulevikus.

Märtsikuu teenistustest tuleks esile tõsta kaht erilisemat. Nimelt, „kui Issand tahab ja me veel elame,” (Jk 4:15), siis külastab meid 12.03 ühe armsa perekonna ja jumalalaste ansambel –Poolakese pereansambel. Nende läbi kuuleme, kuidas Jumal on perekonda õnnistanud. Teise teenistusena toon esile kuu viimase pühapäeva, mil jutlustab koguduse endine pastor Toivo Pilli. Ühtlasi kuuleme ka, kuidas Pillide perel läheb.

Samas on siiski kõik pühapäevad erilised. Me tähistame Jumala õnnistusi, Püha Vaimu tööd, Jeesus Kristuse armu. Oleme nende asjade tunnistajad. On palju põhjust tänada ja tähistada. Igal teenistusel.

Suur rõõm on,et teisipäeva õhtustes piiblitundides osaleb palju inimesi. Jumal soovib meid kokku tuua oma Sõna juurde. See ühendab meid. Kel vähegi võimalik, tulgu ühisest Piibli õppimisest osa võtma.

Soovin, et Tema arm kannaks meid ka käesoleval kuul!

Õnnistatud märtsi!
Pastor Margus Kask

Armsad õed ja vennad! Mai on sel aastal nelipühikuu. Me tähistame koguduse väelist algust. Apostel Pauluse tungiv soovitus efeslastele oli: „Saage täis Vaimu!” (Ef 5:18c) Apostel peab silmas, et me oleksime igal tulevasel hetkel läbi imbunud Vaimust. See ei ole võimatu ülesanne, kuna me juba olemegi Püha Vaimuga pitseeritud (Ef 1:13). Ilmselt peame ka õppima, kuidas olla pidevalt täidetud Püha Vaimuga. Üks lihtne võimalus on, et me palvetame igal hommikul: „Issand, aita mind ka täna elada Vaimuga täidetud elu!” Jumal kuuleb seda palvet! (loe edasi)
Margus Kask
pastor

Uudised

Info ja koosviibimised

> Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00
> Pühapäevakool igal pühapäeval (va. kuu esimene) jumalateenistuse ajal
> Meeste hommikupalvus teisipäeviti kell 7.00 
(hommikupudru ja -kohviga)
> Piiblitund teisipäeviti kell 18.30
> Kodugrupp kolmapäeviti 16.30. (info: 53333844)
> Kooriproov neljapäeviti 18.30
> Jumalateenistused pühapäeviti kell 11
> Annikoru osakonna koosolekud kord kuus (info: 5220435)