Sinu käes on kõik mu ajad (Ps 31:16)

Armsad õed ja vennad!

Märtsikuu teeb südame rõõmsaks. Kuu viimasel pühapäeval seisab ees üleminek suveajale. Vaidlused selle vajalikkuse üle jätkuvad. Psalmist ütleb 31:16: „Sinu käes on kõik mu ajad.” Selles osas pole kellelgi midagi vaielda. Jumala käes on tõesti kõik meie tunnid, kuud ja aastad. Just selle tõttu astume tulevikku kindlusega. Jumal juba on meie tulevikus.

Märtsikuu teenistustest tuleks esile tõsta kaht erilisemat. Nimelt, „kui Issand tahab ja me veel elame,” (Jk 4:15), siis külastab meid 12.03 ühe armsa perekonna ja jumalalaste ansambel –Poolakese pereansambel. Nende läbi kuuleme, kuidas Jumal on perekonda õnnistanud. Teise teenistusena toon esile kuu viimase pühapäeva, mil jutlustab koguduse endine pastor Toivo Pilli. Ühtlasi kuuleme ka, kuidas Pillide perel läheb.

Samas on siiski kõik pühapäevad erilised. Me tähistame Jumala õnnistusi, Püha Vaimu tööd, Jeesus Kristuse armu. Oleme nende asjade tunnistajad. On palju põhjust tänada ja tähistada. Igal teenistusel.

Suur rõõm on,et teisipäeva õhtustes piiblitundides osaleb palju inimesi. Jumal soovib meid kokku tuua oma Sõna juurde. See ühendab meid. Kel vähegi võimalik, tulgu ühisest Piibli õppimisest osa võtma.

Soovin, et Tema arm kannaks meid ka käesoleval kuul!

Õnnistatud märtsi!
Pastor Margus Kask

Armsad õed ja vennad!
Ristija Johannes oli teemeister (Mt 3:3). Tema sõnum oli otsekohene ja ilustamata. Ristija juurde tuldi Jeruusalemmast, kogu Juudamalt ja Jordani ümbrusest (Mt 3:5). Ta oli Jumala saadik ja Jeesuse töö jaoks pinnase ettevalmistaja. Jumal andis Ristijale meelevallaga sõnumi. Kuulajaid oli palju ja sõnum läks südamesse. Palugem, et Jumal ka tänaste kuulutajate kaudu viiks oma sõnumi kuulajate südametesse. ... (loe edasi)
Margus Kask
pastor

Uudised

Info ja koosviibimised

> Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00
> Pühapäevakool igal pühapäeval jumalateenistuse ajal (va. kuu esimene pühapäev)
> Kodugrupp kolmapäeviti 16.30. (info: 53333844)
> Meeste hommikupalvus neljapäeviti kell 7
> Segakoori proov neljapäeviti kell 18.30
> Annikoru osakonna koosolek korra kuus.