Kõnni koos Jeesusega

Armsad õed ja vennad,

Aasta lõpp läheneb kiiresti ka sel korral. Novembrikuus juba 1.advent,Jeesuse Kristuse tulemise ootamine. Seda teed kõnnime koos Jeesusega. Ta on tõotanud: „Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.” (Mt 28:20) Kas pole julgustav tõotus? See tõotus kehtib nii aasta alguses kui lõpus. Samuti elu alguses ja lõpus ning kõikide sündmuste ajal.

Enne novembri viimast pühapäeva leiab meie koguduses aset teenistuste sari „Rada 61”. See toimub 25.11.(reede) õhtul ja 26.11.(laupäeval). Rada 61-le on aluseks Js 61, mida Jeesus luges sünagoogis:„Issanda Jumala Vaim on minu peal…”. Nendel koosolekutel keskendume sellele, mida Jeesusel on meile anda. Need on vaimulikuks julgustuseks ja ülesehituseks. Rada 61 koosolekutel teenivad meid Kristjan Allikas ja Lauri Pesur kogudusest nimega Amazing Grace(võrratu arm). Mitmes Eesti koguduses on seda programmi juba läbi viidud. Tulgu see kameie kogudusele õnnistuseks. Etteruttavalt olgu öeldud, et kui Issand tahab ja me elame, siis 2023.aasta veebruarikuus leiab meil aset ka Tervikliku Tervenemise teenistus. Tänu Jumalale palve ja julgustuse võimaluste eest!

Koguduse segakooriga külastame 13.novembrilMähe kogudust Tallinnas. Soovin, et see teenimine oleks meie eestpalvetes.

Jumal olgu kiidetud ja tänatud möödunu eest ning usaldudes Jeesusele vaatame tulevikku.Palu rahu Jeruusalemmale, Ukrainale ja kogu maailmale ning kõnni koos Jeesusega!

Rohkeid õnnistusi novembrikuusse soovides,
Pastor Margus Kask

Armsad õed ja vennad! Mai on sel aastal nelipühikuu. Me tähistame koguduse väelist algust. Apostel Pauluse tungiv soovitus efeslastele oli: „Saage täis Vaimu!” (Ef 5:18c) Apostel peab silmas, et me oleksime igal tulevasel hetkel läbi imbunud Vaimust. See ei ole võimatu ülesanne, kuna me juba olemegi Püha Vaimuga pitseeritud (Ef 1:13). Ilmselt peame ka õppima, kuidas olla pidevalt täidetud Püha Vaimuga. Üks lihtne võimalus on, et me palvetame igal hommikul: „Issand, aita mind ka täna elada Vaimuga täidetud elu!” Jumal kuuleb seda palvet! (loe edasi)
Margus Kask
pastor

Uudised

Info ja koosviibimised

> Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00
> Pühapäevakool igal pühapäeval (va. kuu esimene) jumalateenistuse ajal
> Meeste hommikupalvus teisipäeviti kell 7.00 
(hommikupudru ja -kohviga)
> Piiblitund teisipäeviti kell 18.30
> Kodugrupp kolmapäeviti 16.30. (info: 53333844)
> Kooriproov neljapäeviti 18.30
> Jumalateenistused pühapäeviti kell 11
> Annikoru osakonna koosolekud kord kuus (info: 5220435)