Püha Vaim ja meie, vol III

Armsad õed ja vennad,

Jumal on meid õnnistanud väga ilusa ja sooja suvega. Puhkajatele see meeldib, kuid ilmseltpaljudele teeb palavus ka liiga. Andku Jumal meile tarkust, kuidas kuumaga hakkama saada javalvaku ta meid kannatuste sees, kui neid peaks olema.Augusti esimesel nädalal olimeie koguduse reisilistel (keda oli kokku ligi 50, sh umbespooled koguduseliikmed)ootamatult ilus reis Tallinnasse. Taevaisa kinkis meile vanalinnas kõndimise ajalpäikesepaiste. Läbisime Nõelasilma tänava, lugesime vanade kaupmeeste majade uste kohalvaimulikke soove, palvetasime ümbruskonna ja inimeste pärast. Nägime Raekoja välisseinal olevat„Kristus valitseb” maali. See oli kõnekas ja kõigile igal päeval nähtav ja loetav. Üllatav oli see, etvaimulikke tähiseid on Tallinna vanalinnas väga palju.Giidina juhatas meid pastor Tõnis Roosimaa.Päev lõppes Mähe koguduses. Nad võtsid meid vastu maitsva õhtusöögiga. Pastor Ruudi Leinusjulgustas meid Jeesuse sõnadega: „Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, jateileavatakse,sest iga paluja saab ja otsija leiab ja igale koputajale avatakse!”(Mt 7:7-8). Mähekogudus on seda rikkalikult kogenud. Ühtlasi esitasid nad meie koguduse koorile küllakutse neidjumalateenistusel teenima. See võiks aset leida novembrikuus.Palugem jätkuvalt, et Püha Vaim meid juhiks igas olukorras „kogu tõesse” (Jh 16:13).Seda vajanmina pastorina, meie koguduse juhatus ja iga koguduse liige tõsiselt. Andku Vaim meile tarkust kaseptembrist algava uue töise perioodi korraldamiseks.

Rohkeid õnnistusi juulikuusse soovides
Pastor Margus Kask

Armsad õed ja vennad!
Käes on jürikuu. See on tähenduselt väga kristlik. Nimelt, „Jüri” tuleneb kreeka keele nimest „Georg” (georgos), mis tähendab „maaharija”. Jumal andiski ju inimesele maa harimiseks (1Ms 1:28-29). Aprillikuus on meie kandis maa juba harimise ooteasendis. Vaadakem aga siiski ka ülekantud tähenduses, et ega meil ei ole mõnd söötis põldu, mis ootab harimist. Jaakobus toob aga põllumehe näitel esile Issanda tulemise ootamise (Jk 5:7-8). Nagu on põllumehel kannatlikkust vilja ootamisel, nii peab ka jumalarahval olema kannatlikkust Issanda tulemise ootamisel... (loe edasi)
Margus Kask
pastor

Uudised

Info ja koosviibimised

> Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00
> Pühapäevakool igal pühapäeval jumalateenistuse ajal (va. kuu esimene pühapäev)
> Alfa kursus igal teisipäeval kell 18.30
> Kodugrupp kolmapäeviti 16.30. (info: 53333844)
> Meeste hommikupalvus neljapäeviti kell 7
> Segakoori proov neljapäeviti kell 18.30
> Annikoru osakonna koosolek korra kuus.