Püha Vaim ja meie, vol III

Armsad õed ja vennad,

Jumal on meid õnnistanud väga ilusa ja sooja suvega. Puhkajatele see meeldib, kuid ilmseltpaljudele teeb palavus ka liiga. Andku Jumal meile tarkust, kuidas kuumaga hakkama saada javalvaku ta meid kannatuste sees, kui neid peaks olema.Augusti esimesel nädalal olimeie koguduse reisilistel (keda oli kokku ligi 50, sh umbespooled koguduseliikmed)ootamatult ilus reis Tallinnasse. Taevaisa kinkis meile vanalinnas kõndimise ajalpäikesepaiste. Läbisime Nõelasilma tänava, lugesime vanade kaupmeeste majade uste kohalvaimulikke soove, palvetasime ümbruskonna ja inimeste pärast. Nägime Raekoja välisseinal olevat„Kristus valitseb” maali. See oli kõnekas ja kõigile igal päeval nähtav ja loetav. Üllatav oli see, etvaimulikke tähiseid on Tallinna vanalinnas väga palju.Giidina juhatas meid pastor Tõnis Roosimaa.Päev lõppes Mähe koguduses. Nad võtsid meid vastu maitsva õhtusöögiga. Pastor Ruudi Leinusjulgustas meid Jeesuse sõnadega: „Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, jateileavatakse,sest iga paluja saab ja otsija leiab ja igale koputajale avatakse!”(Mt 7:7-8). Mähekogudus on seda rikkalikult kogenud. Ühtlasi esitasid nad meie koguduse koorile küllakutse neidjumalateenistusel teenima. See võiks aset leida novembrikuus.Palugem jätkuvalt, et Püha Vaim meid juhiks igas olukorras „kogu tõesse” (Jh 16:13).Seda vajanmina pastorina, meie koguduse juhatus ja iga koguduse liige tõsiselt. Andku Vaim meile tarkust kaseptembrist algava uue töise perioodi korraldamiseks.

Rohkeid õnnistusi juulikuusse soovides
Pastor Margus Kask

Armsad õed ja vennad! Mai on sel aastal nelipühikuu. Me tähistame koguduse väelist algust. Apostel Pauluse tungiv soovitus efeslastele oli: „Saage täis Vaimu!” (Ef 5:18c) Apostel peab silmas, et me oleksime igal tulevasel hetkel läbi imbunud Vaimust. See ei ole võimatu ülesanne, kuna me juba olemegi Püha Vaimuga pitseeritud (Ef 1:13). Ilmselt peame ka õppima, kuidas olla pidevalt täidetud Püha Vaimuga. Üks lihtne võimalus on, et me palvetame igal hommikul: „Issand, aita mind ka täna elada Vaimuga täidetud elu!” Jumal kuuleb seda palvet! (loe edasi)
Margus Kask
pastor

Uudised

Info ja koosviibimised

> Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00
> Pühapäevakool igal pühapäeval (va. kuu esimene) jumalateenistuse ajal
> Meeste hommikupalvus teisipäeviti kell 7.00 
(hommikupudru ja -kohviga)
> Piiblitund teisipäeviti kell 18.30
> Kodugrupp kolmapäeviti 16.30. (info: 53333844)
> Kooriproov neljapäeviti 18.30
> Jumalateenistused pühapäeviti kell 11
> Annikoru osakonna koosolekud kord kuus (info: 5220435)