Sügise ilu Jumala armus

Armsad õed ja vennad,

Ilu pidi olema vaataja silmades. Selle tunnistajad oleme ju kõik. Jumala armuga on selliselt, et Püha Vaim avab inimese silmad, et ta korraga näeb Jumalat. Apostel Johannes ütleb, et „Tõe Vaim juhib teid kogu tõesse” (Jh 16:13). Püha Vaim toobki seega tunnetuse „ilust” inimese sisse. Jumal on täiuslik ilu. Sellest on ta jaganud inimestele. Seepärast ongi meie ümber nii palju ilusat isegi sügises. Sügis on Jumala looming. Ja sellisena on ta meile täiuslikult sobiv. Oktoobrikuus tähistame lõikustänupüha. Täname Jumalat tema täiusliku anni eest meie eludes. Oleme rõõmsad üheskoos. Kuu lõpus tähistame usupuhastuspüha. Sel päeval tuletame meelde usuvõitlusi tõe eest. Samuti, et Jumala arm oma täiuslikus ilus ja suuruses soovib endiselt meid sisemiselt puhastada ja pühitseda. Tänu Jumalale! Täitku meid kõik Püha Vaim oma ilusate andidega!

Rohkeid õnnistusi oktoobrikuusse soovides,

Margus Kask
Pastor

Armsad õed ja vennad, Käes on Kristuse tulemise ootamise aeg. Tänu Jumalale, et võime üksteist julgustada ja kinnitada sellise lootusega. Apostel Paulus kirjutab korintlastele: „Ennäe, nüüd on päästepäev!” (2Kr 6:2). Ega see pole muu, kui Kristus, meie Päästja, kes ulatab meile päästva käe. Detsember on rõõmus kuu. Ilm muutub lumega valgemaks. Meie ümber on tavapärasest rohkem ilu ja muusikat. Meie koguduses leiab detsembrikuus aset kaks armast kontserti. (loe edasi)
Margus Kask
pastor

Uudised

Info ja koosviibimised

> Kodugrupp kolmapäeviti 16.30. (info: 53333844)
> Meeste palvehommik neljapäeviti kell 7.00 (hommikupudru ja -kohviga)
> Kooriproov neljapäeviti 18.30
> Jumalateenistused pühapäeviti kell 11
> Annikoru osakonna koosolekud kord kuus (info: 5220435)