Ristija Johannese kuu

Armsad õed ja vennad,

Ristija Johannes oli teemeister (Mt 3:3). Tema sõnum oli otsekohene ja ilustamata. Ristija juurde tuldi Jeruusalemmast, kogu Juudamalt ja Jordani ümbrusest (Mt 3:5). Ta oli Jumala saadik ja Jeesuse töö jaoks pinnase ettevalmistaja. Jumal andis Ristijale meelevallaga sõnumi. Kuulajaid oli palju ja sõnum läks südamesse. Palugem, et Jumal ka tänaste kuulutajate kaudu viiks oma sõnumi kuulajate südametesse. Jumala sõnum on õnnistuseks igaühele. Soovime kogudusega üheskoos olla ikka Jumala sõnumi kuulutajad. Juunis tuleb selleks mitmeid võimalusi, koos vendade-õdedega Rootsist Alundast kui ka teistega. Kuid on võimalik, et just Sina saad olla kellegi jaoks teemeister – usuteele juhataja. Aidaku selleks meid Jumal!

Eritänu kuulub Jumalale kogudusemaja 40 aasta eest, mida tähistame üheskoos aastapäeval 16.06 koos Viimsi koguduse pastor Kristjan Kalamäe ja Hageri koguduse lauljatega. Olgu seegi päev tänuks ja kiituseks!

Rohkeid õnnistusi soovides!

Margus Kask
pastor

Armsad õed ja vennad!
Ristija Johannes oli teemeister (Mt 3:3). Tema sõnum oli otsekohene ja ilustamata. Ristija juurde tuldi Jeruusalemmast, kogu Juudamalt ja Jordani ümbrusest (Mt 3:5). Ta oli Jumala saadik ja Jeesuse töö jaoks pinnase ettevalmistaja. Jumal andis Ristijale meelevallaga sõnumi. Kuulajaid oli palju ja sõnum läks südamesse. Palugem, et Jumal ka tänaste kuulutajate kaudu viiks oma sõnumi kuulajate südametesse. ... (loe edasi)
Margus Kask
pastor

Uudised

Info ja koosviibimised

> Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00
> Pühapäevakool igal pühapäeval jumalateenistuse ajal (va. kuu esimene pühapäev)
> Kodugrupp kolmapäeviti 16.30. (info: 53333844)
> Meeste hommikupalvus neljapäeviti kell 7
> Segakoori proov neljapäeviti kell 18.30
> Annikoru osakonna koosolek korra kuus.