Alfa kursus

Mis on alfa?

Me usume, et igaühel peaks olema võimalus uurida kristlikku usku,  esitada selle kohta küsimusi ja jagada omi seisukohti. Alfa-kursusel on võimalus uurida ja mõista kristluse sisu. Loengutes käsitletakse ühte  usuga seotud teemat. Alfa kursust viiakse läbi kõikjal maailmas. Kursust võib leida internetis, kohvikutes, kirikutes, ülikoolides, kodudes – seega kõikjal. Ükski Alfa ei ole samasugune, kuid kursust iseloomustab külalislahkus, loeng ja arutelu. Kursus toimub teisipäeviti kell 18.30 ja kestab 27.02.24 – 07.05.24. Kursus on osalejale tasuta.

Mida kursus sisaldab?

 ÜHINE SÖÖMINE

Kursus algab alati ühise õhtusöögiga.

  LOENG

Pärast söömist toimub u 30 min pikkune loeng. Selles käsitletakse kristluse põhitõdesid, nagu “Kes on Jeesus?”, “Kuidas Jumal meid juhib?”, “Miks ja kuidas palvetada?” jne.

  ARUTELU

Pärast loengut arutletakse ühiselt kuuldu üle. Jagunetakse gruppidesse, kus on igaühel võimalus jagada omi mõtteid. Vestlused on sõbralikud, sundimatud ja ilma kohustusteta.

Armsad õed ja vennad!
Käes on jürikuu. See on tähenduselt väga kristlik. Nimelt, „Jüri” tuleneb kreeka keele nimest „Georg” (georgos), mis tähendab „maaharija”. Jumal andiski ju inimesele maa harimiseks (1Ms 1:28-29). Aprillikuus on meie kandis maa juba harimise ooteasendis. Vaadakem aga siiski ka ülekantud tähenduses, et ega meil ei ole mõnd söötis põldu, mis ootab harimist. Jaakobus toob aga põllumehe näitel esile Issanda tulemise ootamise (Jk 5:7-8). Nagu on põllumehel kannatlikkust vilja ootamisel, nii peab ka jumalarahval olema kannatlikkust Issanda tulemise ootamisel... (loe edasi)
Margus Kask
pastor

Uudised

Info ja koosviibimised

> Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00
> Pühapäevakool igal pühapäeval jumalateenistuse ajal (va. kuu esimene pühapäev)
> Alfa kursus igal teisipäeval kell 18.30
> Kodugrupp kolmapäeviti 16.30. (info: 53333844)
> Meeste hommikupalvus neljapäeviti kell 7
> Segakoori proov neljapäeviti kell 18.30
> Annikoru osakonna koosolek korra kuus.