Jeesus tuleb!

Armsad õed ja vennad,

Käes on Kristuse tulemise ootamise aeg. Tänu Jumalale, et võime üksteist julgustada ja kinnitada sellise lootusega. Apostel Paulus kirjutab korintlastele: „Ennäe, nüüd on päästepäev!” (2Kr 6:2). Ega see pole muu, kui Kristus, meie Päästja, kes ulatab meile päästva käe.

Detsember on rõõmus kuu. Ilm muutub lumega valgemaks. Meie ümber on tavapärasest rohkem ilu ja muusikat. Meie koguduses leiab detsembrikuus aset kaks armast kontserti. Esimene toimub 04. detsembril kell 16.00, mil üles astuvad koguduse enda muusikud. Sel kontserdil kuuleme ansamblilt Peeter&Sõbrad ning segakoorilt advendiaega laule. Ühtlasi kanname ette ka Timo Lige poolt loodud teose „Väike missa”, mida on seni avalikul kontserdil Eestis esitatud vaid üks kord. Sellele kontserdile on hea kutsuda oma pereliikmeid, kolleege ja sõpru. See on meie eesõigus jagada head sõnumit.

Teine kontsert leiab aset 22. detsembril kell 18.00. Üles astub Karijärve Keelpilliorkester, sissepääsuks on vaba annetus. Taas imeline ja õrn keelpillimuusika advendiajal.

Detsembris on eriti aktuaalne paluda ja soovida rahu maailmale. Aga ka meie endi peredele ja kogu ühiskonnale. Kuid palu rahu ka Jeruusalemmale, Ukrainale ning kogu maailmale. Rahu Issand, Jeesus Kristus tuleb!

Rohkeid õnnistusi detsembrikuusse soovides,
Pastor Margus Kask

Armsad õed ja vennad!
Ristija Johannes oli teemeister (Mt 3:3). Tema sõnum oli otsekohene ja ilustamata. Ristija juurde tuldi Jeruusalemmast, kogu Juudamalt ja Jordani ümbrusest (Mt 3:5). Ta oli Jumala saadik ja Jeesuse töö jaoks pinnase ettevalmistaja. Jumal andis Ristijale meelevallaga sõnumi. Kuulajaid oli palju ja sõnum läks südamesse. Palugem, et Jumal ka tänaste kuulutajate kaudu viiks oma sõnumi kuulajate südametesse. ... (loe edasi)
Margus Kask
pastor

Uudised

Info ja koosviibimised

> Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00
> Pühapäevakool igal pühapäeval jumalateenistuse ajal (va. kuu esimene pühapäev)
> Kodugrupp kolmapäeviti 16.30. (info: 53333844)
> Meeste hommikupalvus neljapäeviti kell 7
> Segakoori proov neljapäeviti kell 18.30
> Annikoru osakonna koosolek korra kuus.