Jeesus tuleb!

Armsad õed ja vennad,

Käes on Kristuse tulemise ootamise aeg. Tänu Jumalale, et võime üksteist julgustada ja kinnitada sellise lootusega. Apostel Paulus kirjutab korintlastele: „Ennäe, nüüd on päästepäev!” (2Kr 6:2). Ega see pole muu, kui Kristus, meie Päästja, kes ulatab meile päästva käe.

Detsember on rõõmus kuu. Ilm muutub lumega valgemaks. Meie ümber on tavapärasest rohkem ilu ja muusikat. Meie koguduses leiab detsembrikuus aset kaks armast kontserti. Esimene toimub 04. detsembril kell 16.00, mil üles astuvad koguduse enda muusikud. Sel kontserdil kuuleme ansamblilt Peeter&Sõbrad ning segakoorilt advendiaega laule. Ühtlasi kanname ette ka Timo Lige poolt loodud teose „Väike missa”, mida on seni avalikul kontserdil Eestis esitatud vaid üks kord. Sellele kontserdile on hea kutsuda oma pereliikmeid, kolleege ja sõpru. See on meie eesõigus jagada head sõnumit.

Teine kontsert leiab aset 22. detsembril kell 18.00. Üles astub Karijärve Keelpilliorkester, sissepääsuks on vaba annetus. Taas imeline ja õrn keelpillimuusika advendiajal.

Detsembris on eriti aktuaalne paluda ja soovida rahu maailmale. Aga ka meie endi peredele ja kogu ühiskonnale. Kuid palu rahu ka Jeruusalemmale, Ukrainale ning kogu maailmale. Rahu Issand, Jeesus Kristus tuleb!

Rohkeid õnnistusi detsembrikuusse soovides,
Pastor Margus Kask

Armsad õed ja vennad! Mai on sel aastal nelipühikuu. Me tähistame koguduse väelist algust. Apostel Pauluse tungiv soovitus efeslastele oli: „Saage täis Vaimu!” (Ef 5:18c) Apostel peab silmas, et me oleksime igal tulevasel hetkel läbi imbunud Vaimust. See ei ole võimatu ülesanne, kuna me juba olemegi Püha Vaimuga pitseeritud (Ef 1:13). Ilmselt peame ka õppima, kuidas olla pidevalt täidetud Püha Vaimuga. Üks lihtne võimalus on, et me palvetame igal hommikul: „Issand, aita mind ka täna elada Vaimuga täidetud elu!” Jumal kuuleb seda palvet! (loe edasi)
Margus Kask
pastor

Uudised

Info ja koosviibimised

> Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00
> Pühapäevakool igal pühapäeval (va. kuu esimene) jumalateenistuse ajal
> Meeste hommikupalvus teisipäeviti kell 7.00 
(hommikupudru ja -kohviga)
> Piiblitund teisipäeviti kell 18.30
> Kodugrupp kolmapäeviti 16.30. (info: 53333844)
> Kooriproov neljapäeviti 18.30
> Jumalateenistused pühapäeviti kell 11
> Annikoru osakonna koosolekud kord kuus (info: 5220435)