Lõikuskuu

Armsad õed ja vennad!

Südames on suur tänu Jumalale juuni- ja juulikuu sündmuste eest koguduses! Tema toob esile inimesi nende andidega, kes teenivad kaasa jumalariigi ülesehitamisel. Olgu selleks anniks kasvõi püsiv palve. Koguduse reis Saaremaale läks korda. Jumal kinkis ilusa ilma ning mitmeid erinevaid mõtlemapanevaid pilte, sõnu ja kogemusi. Suur tänu kõigile reisijatele! Teenisime kaasa Kuressaare Siioni koguduses ning ühtlasi läkitasime vennad Daniel Kanguri ja Raul-Markus Kase teenima väikest Leisi kogudust. Tänu Jumalale selliste võimaluste eest!

Oleme ootuses, et kohtuda Alunda koguduse sõpradega. On suur rõõm, et võime ühiselt edendada jumalariigi tööd nii Eestis kui Rootsis. Palugem ka, et Jumal laseks Alunda esinduse reisi korda minna ja annaks pastor Lukas Ternborgile oma Väes sõna, mida siin teenistustel jagada.

Kuid palugem ka nende eest, kes ootavad väga Jumala väelist sekkumist, eelkõige muidugi haigustega seoses. Aga eestpalvet vajavad ka meie noored, kes lõpetasid koolid ning liiguvad kas järgmisse kooli, tööle või on juba kaitseväe teenistuses. Hoidkem neid oma palvekätel!

Tänu Jumalale, et meil on võimalik koguneda teenistustele oma palvelas. Kinkigu Jumal selleks jätkuvalt oma armu ja rahu!

Olge väga õnnistatud!
Pastor Margus Kask

Armsad õed ja vennad!
Käes on jürikuu. See on tähenduselt väga kristlik. Nimelt, „Jüri” tuleneb kreeka keele nimest „Georg” (georgos), mis tähendab „maaharija”. Jumal andiski ju inimesele maa harimiseks (1Ms 1:28-29). Aprillikuus on meie kandis maa juba harimise ooteasendis. Vaadakem aga siiski ka ülekantud tähenduses, et ega meil ei ole mõnd söötis põldu, mis ootab harimist. Jaakobus toob aga põllumehe näitel esile Issanda tulemise ootamise (Jk 5:7-8). Nagu on põllumehel kannatlikkust vilja ootamisel, nii peab ka jumalarahval olema kannatlikkust Issanda tulemise ootamisel... (loe edasi)
Margus Kask
pastor

Uudised

Info ja koosviibimised

> Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00
> Pühapäevakool igal pühapäeval jumalateenistuse ajal (va. kuu esimene pühapäev)
> Alfa kursus igal teisipäeval kell 18.30
> Kodugrupp kolmapäeviti 16.30. (info: 53333844)
> Meeste hommikupalvus neljapäeviti kell 7
> Segakoori proov neljapäeviti kell 18.30
> Annikoru osakonna koosolek korra kuus.