Kirikuaasta lõpp

Armsad õed ja vennad! 

November annab märku, et kirikuaasta lõpeb. Seejärel on advent, jõulud ja uus aasta. Pidades silmas aastaaja seisundit, on eelolev kuu sobiv aeg vaimseteks otsinguteks. See tähendab – Jumala tahte otsimist ja küsimist, Jumala Sõna üle mõtlemist ja meeleparandust. Mida pimedam aeg, seda kirkamad peame ise olema Jumala Vaimus. 

Novembrikuu juhatame sisse 31. oktoobril, usupuhastuspühal, piiblitunniga Pauluse kirjast galaatlastele. Kiri räägib usust ja Vaimust. Apostel Paulus ütleb, et usklikud ei vaja enam vana seaduse tegusid, vaid uut usku ja Vaimu. Eks see ole meie kõigi vajadus. Ühine Piibli õppimine juhatab meid usku ja Vaimu väesse. See oli ka Pauluse eesmärk, kui ta saatis kirja galaatlastele. Olgu piiblitunnid meile õnnistuseks. 

Kuu esimesel pühapäeval on suur rõõm kohtuda pastor Mart ja Heli Metsalaga. Kuuleme, kuidas Jumala vaim on nende elus töötanud. Ja loomulikult saame ka üksteist innustada. 

Soovin õnnistatud novembrikuud ning rohkelt usku ja Vaimu väge! 

Olge väga õnnistatud!
Pastor Margus Kask

Armsad õed ja vennad!
Oleme jõudnud taas ühe aasta võrra lähemale Kristuse tulemisele. Kes oleks seda arvanud! 2023. aasta saabki kohe läbi. Detsember on jõulukuu. See toob mälestustes esile kuuse, küünlad, palju armsaid inimesi, südamlikud jõululaulud, rahvarohke kiriku ja veel palju muudki. Selle võiks kokku võtta ühe lihtsa sõnaga – armastus. „Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.” Andku Jumal meilegi leidlikkust teha armastusetegusid! ... (loe edasi)
Margus Kask
pastor

Uudised

Info ja koosviibimised

> Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00
> Pühapäevakool igal pühapäeval jumalateenistuse ajal (va. kuu esimene pühapäev)
> Kodugrupp kolmapäeviti 16.30. (info: 53333844)
> Meeste hommikupalvus neljapäeviti kell 7
> Segakoori proov neljapäeviti kell 18
> Annikoru osakonna koosolek korra kuus.