Juuli

Võitle head usuvõitlust, hakka kinni igavesest elust, ...” 1Tm 6,12a

 Hea lugeja!

Piiblis on kasutatud mitmeid kujundeid Jumalasse uskuva inimese elu kohta. Üks neist ongi võitlus usus püsimise ja usu säilitamise eest. Ent me võime küsida ka vastupidi - milline on halb usuvõitlus? Võimalik, et ka nii saame teada midagi olulist hea usuvõitluse kohta.

Mõned tunnusjooned – see on olukord, kus me ei saa aru, et meile tähendusrikaste väärtuste eest tuleb meil seista. Võib mõelda ka nii, et sügavam usuline mõistmine tuleb meie ellu iseenesest, selle jaoks me ei pea ennast panustama. Inimene võib olla teadmatuses varustusest, mis on meie käsutusse antud vaimuliku võitluse jaoks, ja ta ei pruugi teada, kuidas seda kasutada.

Tulemuseks on halb usuvõitlus, kus erineva rünnakud on meile täiesti ootamatud ja meil tekib kalduvus loobuda sügavama vaimuliku elu taotlemisest esimeste raskuste ja pettumuste peale. See on võrreldav jalgpallimänguga, milles võistkonna read on korrastamata ja halvasti juhitavad. Korralikku mängu ei toimu, ehkki aeg-ajalt mängijad pingutavad kõigest väest.

Meid kutsutakse haarama kinni osadusest elava Jumalaga. Selles seisnebki igavene elu, mis algab peale siinpoolsuses. See on suhe Jumalaga Jeesuse Kristuse kaudu. Igapäevane suhe Jumalaga süveneb, kui õpime tundma Tema Sõna, taotleme Tema juhtimist palves, elame Kristuse tunnistajatena ja lubame Pühal Vaimul endid muuta ja uuendada. Nii võitleme head usuvõitlust.

Peeter Tamm,

pastor

Eelmine
Juuni
Järgmine
August