Aja mu tüliasja ja lunasta mind, elusta mind oma ütlust mööda!

Ps 119, 154