Kõnni koos Jeesusega

Armsad õed ja vennad,

Aasta lõpp läheneb kiiresti ka sel korral. Novembrikuus juba 1. advent, Jeesuse Kristuse tulemise ootamine. Seda teed kõnnime koos Jeesusega. Ta on tõotanud: „Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.” (Mt 28:20) Kas pole julgustav tõotus? See tõotus kehtib nii aasta alguses kui lõpus. Samuti elu alguses ja lõpus ning kõikide sündmuste ajal.

Enne novembri viimast pühapäeva leiab meie koguduses aset teenistuste sari „Rada 61”. See toimub 25.11. (reede) õhtul ja 26.11. (laupäeval). Rada 61-le on aluseks Js 61, mida Jeesus luges sünagoogis: „Issanda Jumala Vaim on minu peal …”. Nendel koosolekutel keskendume sellele, mida Jeesusel on meile anda. Need on vaimulikuks julgustuseks ja ülesehituseks. Rada 61 koosolekutel teenivad meid Kristjan Allikas ja Lauri Pesur kogudusest nimega Amazing Grace (võrratu arm). Mitmes Eesti koguduses on seda programmi juba läbi viidud. Tulgu see ka meie kogudusele õnnistuseks. Etteruttavalt olgu öeldud, et kui Issand tahab ja me elame, siis 2023. aasta veebruarikuus leiab meil aset ka Tervikliku Tervenemise teenistus. Tänu Jumalale palve ja julgustuse võimaluste eest!

Koguduse segakooriga külastame 13. novembril Mähe kogudust Tallinnas. Soovin, et see teenimine oleks meie eestpalvetes.

Jumal olgu kiidetud ja tänatud möödunu eest ning usaldudes Jeesusele vaatame tulevikku. Palu rahu Jeruusalemmale, Ukrainale ja kogu maailmale ning kõnni koos Jeesusega!

Rohkeid õnnistusi novembrikuusse soovides,

Margus Kask
Pastor

Armsad õed ja vennad, Käes on Kristuse tulemise ootamise aeg. Tänu Jumalale, et võime üksteist julgustada ja kinnitada sellise lootusega. Apostel Paulus kirjutab korintlastele: „Ennäe, nüüd on päästepäev!” (2Kr 6:2). Ega see pole muu, kui Kristus, meie Päästja, kes ulatab meile päästva käe. Detsember on rõõmus kuu. Ilm muutub lumega valgemaks. Meie ümber on tavapärasest rohkem ilu ja muusikat. Meie koguduses leiab detsembrikuus aset kaks armast kontserti. (loe edasi)
Margus Kask
pastor

Uudised

Info ja koosviibimised

> Kodugrupp kolmapäeviti 16.30. (info: 53333844)
> Meeste palvehommik neljapäeviti kell 7.00 (hommikupudru ja -kohviga)
> Kooriproov neljapäeviti 18.30
> Jumalateenistused pühapäeviti kell 11
> Annikoru osakonna koosolekud kord kuus (info: 5220435)