Septembrikuus kõik on uus

Armsad õed ja vennad,

Septembrikuus kõik on uus. Nii väidab tuntud luulerida. Jeremija kirjutab Nutulauludes aga midagi hoopis paremat: „Seda võtan ma südamesse, sellepärast loodan ma veel: see on Issanda suur heldus, et me pole otsa saanud, sest tema halastused pole lõppenud: need on igal hommikul uued – sinu ustavus on suur!” (Nl 3:21-23).

Jumala heldus ja halastus ei ole uus ainult septembrikuus, vaid igal hommikul. Just selline kogemus on kogudusel läbi aegade. Kui me kohtume üksteisega, siis jagame oma kogemusi Jumala armust ja heldusest. See julgustab ja aitab meil kõigil näha Jumala õnnistusi. Soovin, et saabunud esimesel sügiskuul näeksime ja kogeksime Jumala õnnistusi. Olgem ka ise oma kaaslastele õnnistuseks

Rohkeid õnnistusi septembrikuusse soovides

Margus Kask
Pastor

Armsad õed ja vennad, Septembrikuus kõik on uus. Nii väidab tuntud luulerida. Jeremija kirjutab Nutulauludes aga midagi hoopis paremat: „Seda võtan ma südamesse, sellepärast loodan ma veel: see on Issanda suur heldus, et me pole otsa saanud, sest tema halastused pole lõppenud: need on igal hommikul uued – sinu ustavus on suur!” (Nl 3:21-23). (loe edasi)
Margus Kask
pastor

Uudised

Info ja koosviibimised

> Kodugrupp kolmapäeviti 16.30. (info: 53333844)
> Meeste palvehommik neljapäeviti kell 7.00 (hommikupudru ja -kohviga)
> Kooriproov neljapäeviti 18.30
> Jumalateenistused pühapäeviti kell 11
> Annikoru osakonna koosolekud kord kuus (info: 5220435)