Püha Vaim ja meie, vol III

Armsad õed ja vennad,

Jumal on meid õnnistanud väga ilusa ja sooja suvega. Puhkajatele see meeldib, kuid ilmseltpaljudele teeb palavus ka liiga. Andku Jumal meile tarkust, kuidas kuumaga hakkama saada javalvaku ta meid kannatuste sees, kui neid peaks olema.Augusti esimesel nädalal olimeie koguduse reisilistel (keda oli kokku ligi 50, sh umbespooled koguduseliikmed)ootamatult ilus reis Tallinnasse. Taevaisa kinkis meile vanalinnas kõndimise ajalpäikesepaiste. Läbisime Nõelasilma tänava, lugesime vanade kaupmeeste majade uste kohalvaimulikke soove, palvetasime ümbruskonna ja inimeste pärast. Nägime Raekoja välisseinal olevat„Kristus valitseb” maali. See oli kõnekas ja kõigile igal päeval nähtav ja loetav. Üllatav oli see, etvaimulikke tähiseid on Tallinna vanalinnas väga palju.Giidina juhatas meid pastor Tõnis Roosimaa.Päev lõppes Mähe koguduses. Nad võtsid meid vastu maitsva õhtusöögiga. Pastor Ruudi Leinusjulgustas meid Jeesuse sõnadega: „Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, jateileavatakse,sest iga paluja saab ja otsija leiab ja igale koputajale avatakse!”(Mt 7:7-8). Mähekogudus on seda rikkalikult kogenud. Ühtlasi esitasid nad meie koguduse koorile küllakutse neidjumalateenistusel teenima. See võiks aset leida novembrikuus.Palugem jätkuvalt, et Püha Vaim meid juhiks igas olukorras „kogu tõesse” (Jh 16:13).Seda vajanmina pastorina, meie koguduse juhatus ja iga koguduse liige tõsiselt. Andku Vaim meile tarkust kaseptembrist algava uue töise perioodi korraldamiseks.

Rohkeid õnnistusi juulikuusse soovides

Margus Kask
Pastor

Armsad õed ja vennad, veebruar on tähtis kuu. Me tähistame Eesti Vabariigi 105. aastapäeva. Oleme Jumala ees tänulikud ja alandlikud nende õnnistuste eest vabas Eestis. Nii enne II maailmasõda kui peale nõukogude võimu lõppu. Jumal on kandnud meid rahvana läbi ka vahepealsete aastakümnete vintsutustest. Nõukogude võimu periood ei olnud võimeline piirama Jumala Vaimu tööd kogudustes. (loe edasi)
Margus Kask
pastor

Uudised

Info ja koosviibimised

> Meeste palvehommik teisipäeviti 7.00 (hommikupudru ja -kohviga)
> Piiblitund teisipäeviti 18.30
> Kodugrupp kolmapäeviti 16.30. (info: 53333844)
> Kooriproov neljapäeviti 18.30
> Jumalateenistused pühapäeviti kell 11
> Annikoru osakonna koosolekud kord kuus (info: 5220435)