Püha Vaim ja meie, vol II

Armsad õed ja vennad,

juuni on möödas. Läbi said kirikuteöö ja aastapäev.Suure rõõmuga võime tõdeda, et Jumala Vaimuabil osalesid nii kirikuteööl kui aastapäeval mitmed inimesed, kes olid esmakordselt kogudusekeskel. Palugem üheskoos, et Jumala Vaimu viljad võiksid neis kõigis rohkeks kasvada.Avaldan südamest suure tänu kõigile koguduselauljatele ja pillimängijatelepingutuse eestjumalariigi teenimisel! Nagu vend Hillar Linde aastapäeval sõnas, on iga kaunipala ja laulu tagapalju tööd ja vaeva. Suur tänu Peeter Liigile, Kalle Perandile ja Andres Saumetsale muusikutejuhendamise, nende kokkukutsumise, nootide korraldamise, proovi aegade organiseerimise ja lisaksveel paljude muude väiksemate tegemiste eest! Ülim tänu olgu Jumalale Püha Vaimu abil, kes onõnnistanud inimesi muusikaandega ja tahtmisega sellega teenida!Jumala Vaimu abil ja juhtimisel läheme juulikuusse. Seal on töödjapuhkust. Palugem, et Jumallaseks korda minna nii ühel kui teisel. Olgem hoitud nii juuli päikese kui äikese ajal.Kanname Jumala ette eestpalves ka kohvikutepäeva kohviku meeskonna. 09. juulil lööme kaasaElva kohvikutepäeval kirikukohviga. Andku Jumal tarmukust tegijatele ja Püha Vaimu võidmistkogu meeskonnale ja külalistele. Kohvikusse kutsume oma sõpru ja tuttavaid. Nii soovime, etavatud koguduses tunnetaksid külalised Jumala Vaimu erilist sooja õnnistust

Rohkeid õnnistusi juulikuusse soovides

Margus Kask
Pastor

Armsad õed ja vennad, veebruar on tähtis kuu. Me tähistame Eesti Vabariigi 105. aastapäeva. Oleme Jumala ees tänulikud ja alandlikud nende õnnistuste eest vabas Eestis. Nii enne II maailmasõda kui peale nõukogude võimu lõppu. Jumal on kandnud meid rahvana läbi ka vahepealsete aastakümnete vintsutustest. Nõukogude võimu periood ei olnud võimeline piirama Jumala Vaimu tööd kogudustes. (loe edasi)
Margus Kask
pastor

Uudised

Info ja koosviibimised

> Meeste palvehommik teisipäeviti 7.00 (hommikupudru ja -kohviga)
> Piiblitund teisipäeviti 18.30
> Kodugrupp kolmapäeviti 16.30. (info: 53333844)
> Kooriproov neljapäeviti 18.30
> Jumalateenistused pühapäeviti kell 11
> Annikoru osakonna koosolekud kord kuus (info: 5220435)