Püha Vaim ja meie, vol II

Armsad õed ja vennad,

juuni on möödas. Läbi said kirikuteöö ja aastapäev.Suure rõõmuga võime tõdeda, et Jumala Vaimuabil osalesid nii kirikuteööl kui aastapäeval mitmed inimesed, kes olid esmakordselt kogudusekeskel. Palugem üheskoos, et Jumala Vaimu viljad võiksid neis kõigis rohkeks kasvada.Avaldan südamest suure tänu kõigile koguduselauljatele ja pillimängijatelepingutuse eestjumalariigi teenimisel! Nagu vend Hillar Linde aastapäeval sõnas, on iga kaunipala ja laulu tagapalju tööd ja vaeva. Suur tänu Peeter Liigile, Kalle Perandile ja Andres Saumetsale muusikutejuhendamise, nende kokkukutsumise, nootide korraldamise, proovi aegade organiseerimise ja lisaksveel paljude muude väiksemate tegemiste eest! Ülim tänu olgu Jumalale Püha Vaimu abil, kes onõnnistanud inimesi muusikaandega ja tahtmisega sellega teenida!Jumala Vaimu abil ja juhtimisel läheme juulikuusse. Seal on töödjapuhkust. Palugem, et Jumallaseks korda minna nii ühel kui teisel. Olgem hoitud nii juuli päikese kui äikese ajal.Kanname Jumala ette eestpalves ka kohvikutepäeva kohviku meeskonna. 09. juulil lööme kaasaElva kohvikutepäeval kirikukohviga. Andku Jumal tarmukust tegijatele ja Püha Vaimu võidmistkogu meeskonnale ja külalistele. Kohvikusse kutsume oma sõpru ja tuttavaid. Nii soovime, etavatud koguduses tunnetaksid külalised Jumala Vaimu erilist sooja õnnistust

Rohkeid õnnistusi juulikuusse soovides

Margus Kask
Pastor

Armsad õed ja vennad, Septembrikuus kõik on uus. Nii väidab tuntud luulerida. Jeremija kirjutab Nutulauludes aga midagi hoopis paremat: „Seda võtan ma südamesse, sellepärast loodan ma veel: see on Issanda suur heldus, et me pole otsa saanud, sest tema halastused pole lõppenud: need on igal hommikul uued – sinu ustavus on suur!” (Nl 3:21-23). (loe edasi)
Margus Kask
pastor

Uudised

Info ja koosviibimised

> Kodugrupp kolmapäeviti 16.30. (info: 53333844)
> Meeste palvehommik neljapäeviti kell 7.00 (hommikupudru ja -kohviga)
> Kooriproov neljapäeviti 18.30
> Jumalateenistused pühapäeviti kell 11
> Annikoru osakonna koosolekud kord kuus (info: 5220435)