Muusika


Segakoor - laulab mitmekesist neljahäälset koorimuusikat klaveri saatel, vahel koos saateansambliga; 14-16 liiget; proovid teisipäeva õhtuti. 

Ülistusbänd – laulab kaasaegseid ülistuslaule koos saateinstrumentidega; esineb noorteõhtutel ja kord kuus jumalateenistustel juhtides ülistusosa; proovid kord nädalas.

Muusikakavad koostab Eve Albre.


Koguduse segakoor


Noorteülistusbänd EXIT