Veebruar

Meie oleme nüüd Kristuse käskjalad, otsekui Jumal ise julgustaks meie kaudu. Me palume Kristuse asemel: Andke endid lepitada Jumalaga!” 2Kr 5,20

Hea lugeja!

Veebruarikuus tuletame meelde, et meil on põhjust tänada Jumalat meie kodumaa sünni, vabaduse ja iseseisvuse eest. Oleme tänulikud Jumalale nende inimeste eest, kelle tegutsemise ja pühendumise kaudu me vabaks saime.

See on suur eesõigus elada kristlasena riigis, kus on kehtestatud sõna-, mõtte- ja südametunnistuse vabadus ning seadusega on tagatud usuvabadus. Paljudel inimestel ja paljudel rahvastel selline eesõigus puudub. Meie kutsumus on kuulutada evangeeliumi Jeesusest Kristusest kõigile inimestele ja elada nähtavaks Jumala armastus inimeste vastu koguduse ehk Kristuse Ihu kaudu.

Paulus kirjutab, et Jumal kõnetab inimesi meie kaudu. Me anname edasi sõnumi, mis on Kristuse sõnum kõigile inimestele, kes meie maal elavad: „Andke endid lepitada Jumalaga!“ Jeesuse Kristuse surma ja ülestõusmise tõttu on inimesel võimalus saada lepitatud Jumalaga. Lepitus Jumalaga viib leppimiseni iseendas ja kaasinimestega. Seega on tegu kõige tähtsama sõnumiga, mida inimene maises elus kuulda võib. Otsus see sõnum oma südames vastu võtta ja lasta end lepitada elava Jumalaga on inimese elu kõige olulisem otsus.

Kui me ise oleme vastu võtnud lepituse elava Jumalaga, on loomulik, et me tahame sõnumit Jumala armastusest anda edasi sõna ja teoga, terve oma eluga. Jumal aidaku meid selles!

Peeter Tamm

pastor


Eelmine
Jaanuar
Järgmine
Märts