Veebruar

Et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil rahu Jumalaga meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi.” Rm 5,1

Hea lugeja!

Jeesus kiidab õnnistatuks neid inimesi, kes on rahu tegijad. Need on inimesed, kes ainult ei räägi rahust, vaid teevad midagi rahu heaks. Ent rahu tegemise eelduseks on rahu Jumala ja inimese vahel. Vaen, vältimine ja sõdimine on lõppenud. Usu kaudu Jeesusesse Kristusesse on saabunud rahu meie ja Jumala vahel. Nüüd avaneb meile võimalus teha midagi teiste heaks. Luua rahu erinevate inimestega ja võimalusel erinevate inimeste vahel. Teha tegusid, mis kõnelevad Jumala rahust meie südames.

Usu kaudu meile antud rahu väärtusest kõneleb selle hind. Rahu Jumalaga sai meile võimalikuks tänu Kristuse surmale ja ülestõusmisele.

Meie maale antud erakordne võimalus kogeda vabadust ja rahu maksis kõrget hinda. Oleme Jumalale tänulikud selle võimaluse eest ja nende inimeste eest, kelle kaudu Eesti iseseisvus saabus. Kasutagem meile antud vabadust selleks, et paljud inimesed leiaksid rahu Jumalaga.

Peeter Tamm

pastor


Eelmine
Jaanuar
Järgmine
Märts