Veebruar

Aga Jeesus vastas: ... Inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust.“ Mt 4,4


Hea lugeja!

Inimese eluks on vaja igapäevast leiba. Nii ka kehakatet, peavarju, töökohta, tervist ja ka haridust. Meil on põhjust selle kõige eest tänada Jumalat. Ent Jeesus ütleb, et eluks üksnes sellest ei piisa. Tõeliseks eluks on tarvis enamat, palju enamat.

Tõeliseks eluks me vajame kõnetust Jumalalt, Tema Sõna. Iga sõna, mis lähtub Jumalalt, puhastab meid, kujundab meid, andestab meile, elustab ja inspireerib meid. Tõeline elu on siis, kui kuuleme, kogeme ja võtame vastu Jumala kõnetusi meile.

Sellel kuul on meil põhjust tänada Jumalat vabaduse eest meie kodumaal. Meil on põhjust paluda Jumala kõnetust meile endile, meie sõpradele, kaasmaalastele ja neile, kes meilt otsivad abi.

Evangeeliumis loeme, et Jeesus ise on eluleib. Tema on Jumala kõnetus meile. Iga sõna Jeesusest on meile eluks, igaveseks eluks. Tõeline elu on suhe Jumalaga Jeesuse Kristuse kaudu.

Peeter Tamm

pastor


Eelmine
Jaanuar
Järgmine
Märts