September

Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele.“ Mt 11,29

Hea lugeja!

Ikke enda peale võtmine tähendas rabi õpetuse järgimist. Jeesus kutsub inimesi asuma tema õpetuse omandamise teele. Veelgi enam,

Jeesus kutsub inimesi õppima temalt.

Jeesust iseloomustas suur usaldus Jumala vastu, ja Jumala tahte tundmaõppimine igal päeval. Ta usaldas Jumalat ja seisis vastu kurjusele. See põhimõte leiab hiljem väljendust mitmete Uue Testamendi autorite kirjades. „Alistuge siis Jumalale! Pange vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest,“ kirjutab näiteks Jaakobus (4,7).

Jeesuse südame alandlikkus Jumala ees võimaldas tal leida sisemise hingamise ja rahu vaatamata vaenule ja laimule, millega tema tegevust püüti takistada. Usaldus Jumala vastu andis jõu seista vastu kõigile kurjuse rünnakutele.

Kui õpime Jeesuselt usaldust Jumala vastu, leiame sisemise rahu ja tasakaalu.

Peeter Tamm,

pastor

Eelmine
August
Järgmine
Oktoober