September

Alanduge siis Jumala võimsa käe alla, et tema teid ülendaks õigel ajal. ” 1. Pt 5,6


Hea lugeja!

Mida tähendab alandumine Jumala võimsa käe alla? Kindlasti Jumala usaldamist. Terve oma elu usaldamist Jumala kätte. Igapäevases elus me alandume Jumala ette, kui me palvetame.

Üks kristlik autor väljendab vaimuliku jõu põhiprintsiipi järgnevalt: See, mida me teeme, sõltub sellest, kes me oleme. See, kes me oleme Issandas, sõltub sellest, mida me Temalt vastu võtame. Ja see, mida me Issandalt vastu võtame, on otses seoses ajaga, mille me veedame Tema ees palves. Ta lisab, et vähene aeg palveks toob kaasa Jumala väe puudumise meie elus. Sagedase palvetamisega kaasneb Jumala väe kogemine pidevalt.

Uuest Testamendist loeme, et Jeesus kutsub oma järgijaid, seega ka meid, üles julgelt palvetama Jumala poole. Terve Piibel tunnistab, et palvel on mõju. Jumala ette alanduva inimese palvel on tulemus.

Olgem siis julged alanduma Jumala ette palves meie Issanda Jeesuse Kristuse nimel, et tema meile vastaks ja meid ülendaks.

Peeter Tamm

pastor


Eelmine
August
Järgmine
Oktoober