September

Kes neist kolmest oli sinu arvates ligimene inimesele, kes oli sattunud teeröövlite kätte? ” Lk 10,36


Hea lugeja!

Elame väga huvitaval ajal. Erinevatel tasanditel, nii meedias kui sotsiaalmeedias, nii sugulaste ringis kui sõpruskonnas arutavad inimesed vahel tulisemalt, vahel kaalutletumalt selle üle, mida siis tähendab olla ligimene. Ligimene abivajajatele.

Kas meil on siin mingeid kohustusi? Riigina, ühiskonnana? Perekonnana, inimesena? Miks just meil? Kas teistel on ka kohustusi? Need on mõned küsimused, mis meid puudutavad.

Evangeeliumis räägitud lugu halastajast samaarlasest on kõnekas ka selles, mida samaarlane ei tee. Ta ei lasku arutellu selle

üle, miks kannatanu üldse liikus üksi, ja mitte sõpradega koos. Ta ei tee etteheiteid ei kohalikule omavalitsusele ega üleriiklikele võimudele rändurite vähese turvalisuse pärast mägiteedel.

Ta ei arutle sündmuse põhjuste üle, mida kindlasti oli mitmeid, vaid asub tegutsema abivajaja aitamiseks. Kogu tema tegevust iseloomustab praktiline hoolitsus hätta sattunu eest. Tundub, et ta teeb kõike seda, mida peab loomulikuks ja vajalikuks, kui ta ise oleks samasugune abivajaja.

Jeesus esitab ülaltoodud küsimuse oma vestluskaaslasele, kes vastab kõhklemata: „See, kes tema peale halastas.“ Kes abivajaja peale halastab, sõltumata tema rassist, rahvusest, usundist, soost, päritolust, ongi kaasinimene ehk ligimene.

Tuletame meelde, et Jeesus ei oota lihtsalt õigeid vastuseid. Jeesus on tulnud, et meie teeksime neid tegusid, mis kõnelevad meie armastusest Jumala ja kaasinimese vastu.

Peeter Tamm, pastor


Eelmine
August
Järgmine
Oktoober