Oktoober

Kes toob ohvriks tänu, see annab mulle au, ja kes paneb tähele teed, sellele ma annan näha Jumala päästet!“ Psalm 50,23

Hea lugeja!

Palvetaja ja laulik Aasaf on jätnud Psalmide kogusse terve rea laule. See psalm sisaldab prohvetlikku sõnumit, Jumala kõnetust oma rahvale.

Jumalal on etteheide oma rahvale, kellele tundusid välised vormid olulisemad kui palve ja osadus Jumalaga. Ta julgustab oma rahvast tooma Jumalale ohvriks tänu ja hüüdma Jumala poole, sest Jumal tahab vastata ja palvetajat aidata. Teine etteheide puudutab eluviise, mis Jumalat ei austa. Usku küll tunnistati, aga elus see ei väljendunud. Jumal ütleb, et Tema vaikimine ei tähenda nõusolekut, vaid on meeleparanduse võimalus. Inimesed teevad vea, kui arvavad, et Jumal on samasugune kui meie.

Meie võimalus on õppida tänama Jumalat, kes meid kõnetab oma Sõnas ja Jeesuse Kristuse isikus. Jeesus on Jumala poolt meile antud pääsetee.

Peeter Tamm,

pastor


Eelmine
September
Järgmine
November