Oktoober

Ma kutsun siis üles anuma, palvetama, tegema eestpalveid ja tänupalveid kõigi inimeste eest, kuningate ja kõigi ülemuste eest.” 1 Tm 2,1-2a


Hea lugeja!

Palve avab meie südame Jumalale. Teistele mõtlemine ja teiste pärast palvetamine avab meie südame nende vajadustele. Palve valmistab inimest ette Jumala kõnetuse kuulamiseks ja selle vastuvõtmiseks.

Uut testament tuletab ikka ja jälle meelde, et kogudus on rajatud inimeste jaoks, kes evangeeliumi Jeesusest Kristusest ei ole veel kuulnud ega vastu võtnud. Nii ka Paulus julgustab kristlasi mõtlema inimestele, kes Jumalat veel ei tunne. Palve avab meie südame Jumalale, aga ka teistele inimestele ning nende vajadustele.

Meil on põhjust tuua Jumalale nii tänupalveid kui eestpalveid erinevate inimeste eest. Nii nende eest, kes on valmis osutuma valituks, et kanda vastutust kohalikus omavalitsuses, kui nende eest, kelle elu mured on osutunud suuremaks kui nad ise kanda jõuavad. Jumala tahe on, et kõik inimesed tuleksid tõe tundmisele ja pääseksid.

Peeter Tamm

pastor


Eelmine
September
Järgmine
November