Oktoober

Ja taotlege selle linna heaolu, kuhu ma olen lasknud teid viia, ja paluge selleks Issandat.” Jr 29,7

Hea lugeja!

Sügisel on meil paljudel põhjust olla tänulik aiasaaduste eest. See on ka aeg, mil põllumehed koguvad kokku saagi, mis samuti meie toidulauale jõuab.

Ümbritseva taustal võib üsna loomulikuna meis kujuneda küsimus - aga millist vilja kannab meie elu? Samuti on mõistetav tõdemus, et tänased otsused, mis lähtuvad meie väärtustest ja veendumustest, kannavad varem või hiljem vilja meie endi elus. Kui selgub, et meile selline vili ei meeldi, siis tuleb teistsuguse vilja kandmiseks teha muudatusi. Tulemus aga ei selgu kohe, vaid alles mõne aja pärast. Lõplikult aga siis, kui vili on küps.

Jeesus nimetab oma järgijaid õnnelikeks ja õnnistatud inimesteks, sest nad on uskunud Temasse. Jeesuse järgijate väärtused ja veendumused on muutunud, ja nende elu kannab seetõttu teistsugust vilja. Vili on midagi sellist, millest teised saavad osa. Vana Testamendi prohvet ütleb, et Jumala rahva viljast peaks osa saama terve see linn, kus nad elavad.

Nii selgub, et Pühakirjas on antud meile ülesanne – taotleda selle paiga heaolu, kuhu Jumal on meid suunanud elama. Kõige olulisem teiste heaolu mõjutav tegevus on palve Jumala poole nende pärast. Me ei peaks muretsema, kui teised meid teavad kui palve inimesi. See tunnistab meie usust Jumalasse ja armastusest meid ümbritsevate inimeste vastu.

Kandkem siis oma eluga sellist vilja, mis inimestes tekitab suuremat isu Jumala riigi järele!

Peeter Tamm, pastor


Eelmine
September
Järgmine
November