Oktoober

Nad tundsid ära, et need mehed olid olnud Jeesuse kaaslased.” Ap 4,14

 Hea lugeja!

Jeesuse järgijad Peetrus ja Johannes kutsuti oma rahva esindajate juurde aru andma vigase inimese tervendamise pärast Jeesuse nimel. Nad tunnistavad, et ime on toimunud sama Jeesuse nimel, kelle rahva juhid lasid risti lüüa, aga kelle Jumal on surnuist üles äratanud. Lisaks tunnistavad nad, et inimestele ei olegi muud päästevõimalust, kui vaid Jeesuse isiku kaudu.

Rahva juhid teavad, et tegu on ilma erihariduseta kaluritega, kellest on saanud Jeesuse järgijad. Ja nad mõistavad – need mehed on tõepoolest olnud koos Jeesusega. Nende julgus ja veendumus ja armastus vigase inimese vastu kõneleb selget keelt.

Mida näevad inimesed meie elust? Palugem selle pärast ja otsigem ühiselt Jumala lähedust, et meie tegude, sõnade ja suhtumiste kaudu Jumala armastus saab nähtavaks, kuuldavaks, kogetavaks, käegakatsutavaks. Et inimesed meiega kohtudes võiksid tunda – need inimesed on olnud koos Jeesusega. Järelikult, see on võimalik ka minu elus - olla koos Jeesusega.

Peeter Tamm

pastor

Eelmine
September
Järgmine
November