November

Jumal, kes muiste palju kordi ja mitmel viisil rääkis esivanematele prohvetite kaudu, on nüüd päevade lõpul meile rääkinud Poja kaudu” Hb 1,1-2

Hea lugeja!

Piibel tunnistab meile, et Jumal kõneleb inimestega. Piiblit nimetatakse ka Jumala Sõnaks. See on Sõna, mis on mõeldud kuulamiseks ja vastuvõtmiseks.

Kirikuaasta lõpeb igavikupühapäevaga, mil me meenutame aasta jooksul ja varem lahkunud inimesi. Meie kõigi elus on inimesi, kelle elu meid on mõjutanud. Ehk oleme alles hiljem mõistnud, et Jumal on saanud meid nende inimeste elu kaudu kõnetada. Samas viib see mõtted meie endi elule – millise jälje jätame meie inimestele endi ümber?

Advendiaeg suunab meie mõtted tulevikku, sest Jumal kõnetab meid ka tuleviku kaudu. Tema Sõna on saanud lihaks Jeesuse Kristuse isikus. Advendiaeg on Jeesuse Kristuse taastuleku ootus. Jeesus on kord tulnud meie heaks, ja on tulemas tagasi. Temale tuleb meil oma elust aru anda.

Milline on meie elu vastus Jumala kõnetusele?

Peeter Tamm

pastor


Eelmine
Oktoober
Järgmine
Detsember