November

Mõelge oma juhatajaile, kes teile on rääkinud Jumala sõna, pannes tähele nende eluotsa järgige nende usku!” Hb 13,7

Hea lugeja!

Aasta lõpu lähenedes on loomulik, et mõtleme möödunule. Pühakiri julgustab meid vaatama tagasi oma elule ja mõtlema inimestele, kes on meile olnud eeskujuks. Kindlasti on Jumal kasutanud erinevaid inimesi, kes on meid juhtinud või muul viisil meie elu mõjutanud.

Neid inimesi võib olla mitmeid – isa ja ema, vanavanemad, õpetaja, treener, noortejuht, töökaaslane, vaimulik. Siia kuuluvad inimesed, kelle elu tervikuna või kes mingis elu valdkonnas on meile eeskujuks. Meil on põhjust Jumalat tänada nende inimeste eest.

Sageli on tegu inimestega, kes on kõnelenud meile Jumala sõna Pühakirjast või kelle elu kaudu Jumal meid on kõnetanud. Need on inimesed, kes ise on elanud Jumala riigi väärtuste kohaselt, mis on meilegi muutunud oluliseks. Pühakiri ütleb, et nende puhul on kõnekas ka nende elukäigu lõpp.

Meie elu avaldab võrreldavat mõju teistele, kui me järgime oma juhatajate usku Jumalasse.


Peeter Tamm,

pastor


Eelmine
Oktoober
Järgmine
Detsember