Märts

Otsustage ise: kas Jumala ees on õige kuulata teid rohkem kui Jumalat? Meil on ju võimatu jätta rääkimata seda, mida me oleme näinud ja kuulnud.” Ap 4,19-20

Hea lugeja!

Igal ajastul on riike ja ühiskondi, kus seatakse piiranguid südametunnistuse vabadusele. Piirangud puudutavad alati ka kristlasi.

Tsiteeritud sõnadega vastasid algkristlaste juhid juutide kõrgema astme kohtule, mis keelas neil rääkida ja õpetada Jeesuse nimel. Meil on suur eesõigus elada vabaduses, kus evangeeliumi kuulutusele ei ole seatud mingeid erilisi piiranguid. Ainsad piirangud peaksid olema sisemised. Meil tuleb hoolt kanda selle eest, et meie kuulutus Jeesusest ja meie elu kõneleksid ühte sõnumit, ja mitte kahte erinevat.

Samas tasub tõsiselt järele mõelda, kas saame endi kohta öelda sama. Kas meilegi on võimatu jätta rääkimata seda, mida Jeesus meie elus ja meie kaudu on teinud? Algkristlased teadsid, et nad vajavad Jumala julgustust, et oma ülesannet täita. Seda nad ühiselt palusid. Teeme seda meiegi, et tunnistada Jeesusest ja elada teistele õnnistuseks.

Peeter Tamm

Eelmine
Veebruar
Järgmine
Aprill